Ja volim i poštujem sebe i druge

Radionica: Naše vrline i vrednosti

Svrha radionice: Učenici upoznaju sopstvene kvalitete, kvalitete kojima se odlikuju njihovi drugovi i uče da o njima govore sa uvažavanjem.

Akivnost 1. Uvodna igra

Učenici sede u krugu. Učenik koji započinje igru kaže svoje ime i cvet* koji najviše voli. Učenik do njega to ponovi, pa kaže svoje ime i svoj omiljeni cvet (npr. „Ovo je Una i ona voli ljubičice, a ja sam Luka i ja volim narcise”). Sledeći u krugu ponovi: „Ovo je Luka i on voli narcise, a ja sam Sofija i ja volim hrizanteme” i tako redom.

*Učitelj/nastavnik može zameniti cvet nekim drugim pojmom u skladu sa uzrastom učenika i predmetom na kome se radionica izvodi (npr. naziv književnog dela, geometrijske figure, hemijskog elementa itd.).

Aktivnost 2. Mudrost dragoljuba

Učitelj/nastavnik priča priču „Mudrost dragoljuba”. Poruka priče je da prihvatimo sebe onakve kakvi jesmo,jer smo baš takvi vredni i jedinstveni.

Šetajući kroz svoj vrt, jedan kralj je otkrio da u njemu drveće i cveće vene i nestaje. Hrast je venuo zato što nije visok i vitak kao bor. Bor se sušio od žalosti što ne može da donese plod kao vinova loza. A vinova loza je venula jer ne može da cveta kao ruža. Onda je kralj naišao na dragoljuba, biljku koja je bila u punom cvatu i zračila svežinom i životom. Ona mu je došapnula: „Za mene je to što si me posadio značilo da ti želiš dragoljuba. Da si želeo hrast ili bor ili ružu, ne bi mene sadio. Prema tome, pošto ja ne mogu da budem ništa drugo do ono što sam, trudio sam se da budem najbolji mogući dragoljub.”

Komentar učitelja/nastavnika: Svako od nas ima svoju vrednost, baš takav kakav jeste.

Razgovor sa učenicima: Kakvi su vaši utisci u vezi sa ovom pričom?

Aktivnost 3. Igra intervjuisanja

Učitelj/nastavnik priprema onoliko upitnika koliko ima učenika. Upitnik sadrži ime i prezime učenika i sledeća pitanja:

a) Koju svoju osobinu voliš?

b) Šta umeš dobro da radiš?

c) Gde bi voleo/volela da putuješ i zašto?

d) Šta bi voleo/volela da saznaš ili naučiš?

Slučajnim izborom učitelj/nastavnik pravi parove. Učenici u paru intervjuišu jedni druge, odgovore svog para zapisuju u upitnik i imaju zadatak da ih predstave grupi, kao reporteri.

Aktivnost  4. Prepoznajem tvoje vrline

Učenici ponovo sedaju u krug. Imaju zadatak da kažu nešto lepo o onome ko sedi s njihove desne strane.

5. Uputstva za igru „Tajni prijatelj”

Učitelj/nastavnik kaže učenicima da će svako od njih izvući ime učenika kome će biti tajni prijatelj tokom ove sedmice. Svakoga dana treba da obraduju svog tajnog prijatelja, a da on ne sazna ko to radi. Mogu da mu šalju poklončiće (crteže, lepe poruke, bombone ili već šta smisle) po nekom drugom ili da ih ostavljaju u klupi sa naznakom „od tvog tajnog prijatelja”. Igra traje cele sedmice tokom koje traje tematska nastava.

6. Izvlačenje imena tajnog prijatelja

Učitelj/nastavnik piše imena svih učenika na papiriće, presavija ih i ubacuje u kutiju. Jedan po jedan učenikizvlači papirić i tako saznaje ko će mu biti tajni prijatelj narednih sedam dana. Kad izvuku ime, odlaze na svoje mesto i kriju papirić tako da niko ne zna ko im je tajni prijatelj. Ukoliko izvuku svoje ime, treba da ga vrate u kutiju i izvuku drugi papirić.

 

Prijavite se za besplatne materijale Tematske nastave uz BIGZ! Popunite sledeći upitnik kako bismo Vam svaki dan na imejl-adresu slali metodičko-didaktičke pripreme za izvođenje tematske nastave:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei_wxJ9X7gRQjgXO1GLg-YUtepNDZJ0PNkcuSeNSV-EHYc2A/viewform

 

Izvor: BIGZ školstvo