U tuđim cipelama

Radionica: Brižno biće

Svrha radionice: Učenici istražuju pozitivne i negativne oblike ponašanja i ophođenja u društvu; razumeju položaj i osećanja drugih učenika.

Aktivnost 1. Igra ogledala

Učenici treba da se podele u parove i okrenu jedan prema drugom za igru ogledala. Osoba A oponaša sve pokrete koje pravi osoba B, uključujući i izraze lica. Nakon nekog vremena učitelj/nastavnik treba da uzvikne „promena”. Učenici tada zamenjuju uloge. Učitelj/nastavnik pita: „Je li vam bilo teško igrati se kao da ste odraz u ogledalu druge osobe? Kako ste se osećali?”

Aktivnost 2. Istraživanje brižnosti: Brižno biće 

Učitelj/nastavnik pita: „Zbog kakvih je oblika ponašanja ili postupaka u ovom razredu neko koga poznajete osećao ljutnju, tugu ili bol?” Učenici razmišljaju, a zatim pišu ili crtaju nešto vezano za taj događaj. Učenici koji žele javljaju se da sa drugima podele svoje ideje, crteže ili pismene radove (bez spominjanja imena). Učitelj/nastavnik pita: „Kakvi su oblici ponašanja u ovom razredu doveli do toga da se vi ili neko koga poznajete oseća dobro?” Učenici razmišljaju, a zatim pišu ili crtaju nešto vezano za taj događaj. Učenici koji žele javljaju se da sa drugima podele svoje ideje, crteže ili pismene radove (ovog puta mogu slobodno koristiti imena).

Za izvođenje ove radionice biće potrebni: veliki list papira (dovoljno veliki da na njega stane obris učenika u prirodnoj veličini), flomasteri i pribor za likovnu kulturu (dovoljno za svakog učenika u razredu), papir u dve boje (na primer crvena i zelena).

Jedan dobrovoljac treba da legne na veliki list papira. Drugi učenici treba da iscrtaju obrise njegovog/njenog tela. Taj obris će postati Brižno biće. (Stariji učenici mogu nacrtati nešto manje biće koje će stati na list papira koji imaju.)

Učitelj/nastavnik treba da okupi sve učenike oko Brižnog bića i zamoli ih da razmisle koji bi postupci i oblici ponašanja njihov razred učinili najboljim mogućim mestom. Nakon što su učenici minut ili dva razmišljali, svako ko želi uzima flomaster i piše pozitivne reči unutar obrisa Brižnog bića. (To mogu biti reči: deljenje, razumevanje, slušanje, pomaganje, saosećanje, čekanje, ohrabrenje.) Nakon što su učenici iskazali svoje mišljenje, učitelj/nastavnik može dodati i sopstvene predloge.

Učitelj/nastavnik treba da zamoli učenike da razmisle o postupcima i oblicima ponašanja koje ne žele videti u svom razredu zbog njihovih negativnih posledica (obeshrabrivanje, vređanje, ruganje, nazivanje pogrdnim imenima, isključivanje iz grupe itd.). Neka učenik koji to želi zapiše te reči izvan obrisa Brižnog bića. Učitelj/nastavnik može dodati i sopstvene predloge.

Neka svaki učenik kaže šta je mislio izreći rečima koje je ponudio. Čak i ako su te reči iste kao reči drugog učenika, njihovo značenje može biti donekle (ili potpuno) drugačije.

Učenici treba da okače Brižno biće svog razreda na mesto na kome ga svi mogu videti. Ako učenici tako želi, mogu mu i osmisliti ime!

Učenici biraju tri neprihvatljiva ponašanja koja su istakli, za koja bi najviše voleli da nestanu iz njihovog razreda i škole. Učitelj/nastavnik pomaže odeljenju pri postizanju dogovora. Zatim traži da, ponovo u parovima, naprave znakove kojima će jedni druge podsećati kad treba prekinuti takva ponašanja (sve na papiru crvene boje). Na sličan način, učitelj/nastavnik traži od učenika da odaberu tri vrste pohvalnog ponašanja za koje bi najviše želeli da se podstiču u njihovom razredu i školi. Nakon toga treba da osmisle znakove za podsticanje svakog takvog oblika ponašanja (sva tri znaka za podsticanje prihvatljivog ponašanja moraju biti na papiru zelene boje). Učitelj/nastavnik postavlja šarene znakove po razredu kako bi učenicima služili kao podsetnici.

Aktivnost 3. Zajedno za kraj 

Učitelj/nastavnik se šeta kroz odeljenje i pita svakog učenika da dovrši rečenicu „Kad bi Brižno biće moglo da govori, reklo bi nam...”

Prijavite se za besplatne materijale Tematske nastave uz BIGZ! Popunite sledeći upitnik kako bismo Vam svaki dan na imejl-adresu slali metodičko-didaktičke pripreme za izvođenje tematske nastave:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei_wxJ9X7gRQjgXO1GLg-YUtepNDZJ0PNkcuSeNSV-EHYc2A/viewform

 

Izvor: BIGZ školstvo