Bogatstvo različitosti

Radionica: Bonton tolerancije

Svrha radionice: Razvijanje svesti o tome da su različitosti korisne za život svih ljudi, shvatanje da različitosti nisu razlog za sukob.

 

Aktivnost 1. Vidimo li isto? 

Učitelj/nastavnik deli učenike u četiri grupe. Svakoj grupi pokazuje dvosmislene slike (vaza – lica, zec – patka, mlađa žena – starija žena, Indijanac – Eskim) uz pitanje da kažu šta vide.

Slike možete preuzeti putem linka:

https://drive.google.com/file/d/15JSEPbW8z5mqcc0Mf22UBrceF27Hxi0w/view?usp=sharing

Slika 1. Vaza – lica

Rubinova vaza (koja se ponekad naziva i „Dva lica, iluzija jedne vaze”) prikazuje siluetu vaze u crnoj boji i profile dva lica okrenuta ka unutra u beloj boji. Razlika između figure i tla koju pravi mozak tokom vizuelne percepcije određuje koja se slika vidi.

Slika 2. Zec – patka

Iluzija patke i zeca je klasičan primer reverzibilne slike zavisne od perspektive. Oni koji nisu upoznati sa tim da slika sadrži optičku iluziju, mogu u početku videti samo patku. Međutim, ako ste upozoreni na mogućnost još jedne ugrađene slike, iznenada bi zec mogao iskočiti.

Slika 3. Mlađa žena – starija žena

Iluzija mlade devojke i starice je reverzibilna slika u kojoj gledalac može ili da uoči mladu devojku sa glavom okrenutom nadesno ili staricu sa velikim nosem i izbočenom bradom, u zavisnosti od perspektive.

Slika 4. Indijanac – Eskim

Iluzija Indijanca i Eskima je dobro poznati primer reverzibilne slike. U zavisnosti od perspektive, možete videti lice Indijanca ili Eskima kako ulazi u neku vrstu pećine.

Nakon što učenici kažu šta su videli, učitelj/nastavnik ih podstiče da govore o različitim pogledima na istu stvar. Treba naglasiti da istu stvar vidimo na različite načine i da smo svi u pravu, svako iz svoje perspektive. Važno je da razgovaramo o različitim mišljenjima, pogledima, ukusima – bez sukoba.

Aktivnost 2Tri kruga 

Učitelj/nastavnik daje učenicima list na kome su tri kruga. Na vrhu lista treba da napišu svoje ime. Zadatak je da opišu sebe na sledeći način: u prvom, spoljašnjem krugu, upisuju po čemu su slični svima drugima; u drugom, srednjem krugu, upisuju po čemu su slični nekim ljudima; u trećem, unutrašnjem krugu, upisuju po čemu su jedinstveni i po čemu se razlikuju od drugih ljudi. Nakon što završe s upisivanjem, na pozivučitelja/nastavnika, kažu svoje ime i pročitaju šta su zapisali. Ostali učenici pažljivo slušaju ono što su njihovi drugari naveli. 

Posle čitanja njihovih zapisa, kroz razgovor se izvodi zaključak da se svi razlikuju među sobom i da je svako, zahvaljujući toj razlici, jedinstven i neponovljiv. 

Sumiranje: 

Koje su to sličnosti sa svima? Šta ste naveli? 

Koje su to sličnosti samo s nekima? Šta ste naveli? 

U čemu se ogleda jedinstvenost/neponovljivost svakog od nas? Šta ste naveli? (Da li se ova kategorija osobina razlikuje od prethodne dve i po čemu? Koje nas osobine/karakteristike čine jedinstvenima?) 

Aktivnost 3. Bonton tolerancije 

Učitelj/nastavnik unapred treba da pripremi raznobojne trakice (može iseći hamer ili iskoristiti stikererazličitih boja). Učitelj/nastavnik traži od učenika da napišu kratke poruke drugarima, odgovarajući na pitanje: Kako bih voleo/volela da se drugari ponašaju prema meni? Učenici lepe poruke na zajednički hamer i stavljaju na vidno mesto. 

Sledi galerijska šetnja, učenici čitaju napisano. Ukoliko je potrebno, može se još jednom pročitati šta su zapisali. Važno je da učenici komentarišu napisano, zajedno sa učiteljem/nastavnikom. Sumirajući diskusiju, treba istaći izreku – U različitosti je lepota i snaga. Izreku treba napisati na hamer na kome su učeničke poruke. Poželjno je da ispisani hamer papir ostane u učionici, kao podsetnik za ubuduće. 

 

Ukoliko ste propustili neku radionicu, prijavite se za besplatne materijale Tematske nastave uz BIGZ!

Popunite sledeći upitnik kako bismo Vam na imejl-adresu poslali metodičko-didaktičke pripreme za izvođenje tematske nastave:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei_wxJ9X7gRQjgXO1GLg-YUtepNDZJ0PNkcuSeNSV-EHYc2A/viewform

 

Izvor: BIGZ školstvo