Program Veštine za adolescenciju u 180 škola

Program “Veštine za adolescenciju” realizuje se radi pripreme ranih adolescenata, učenika VI i VII razreda osnovnih škola za izazove perioda adolescencije

U cilju pripreme ranih adolescenata, učenika VI i VII razreda osnovnih škola za izazove perioda adolescencije, Ministarstvo prosvete, u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), realizuje u 180 škola program ”Veštine za adolescenciju”.

Cilj programa je jačanje otpornosti učenika na rizična ponašanja kroz razvoj veština za prevladavanje stresnih situacija, kao i prepoznavanje i regulaciju emocija.

Program nastoji da omogući stvaranje prihvatajućeg i podržavajućeg školskog okruženja kroz razvoj veština otvorene komunikacije, odgovornog donošenja odluka i osvešćivanje sebe (svojih stavova, vrednosti i potreba), kao i jačanje samopouzdanja. Predviđeno je da sadržaj programa nastavnici učesnici obuke kasnije primene na časovima odeljenske zajednice kroz radionice i diskusiju sa učenicima, a u tome im pomaže priručnik koji dobijaju tokom obuke. Implementacijom, zaposleni će sadržaj programa primeniti u radu sa blizu 10.000 učenika VI i VII razreda osnovnih škola. 

Za zaposlene u školama organizovana je serija obuka i oni će implementirati programa u svojim školama.

Evaluacija programa na uzorku od više od 100 zemalja širom sveta pokazuje da program doprinosi većem samopouzdanju dece i mladih, uspešnijem ostvarivanjem i negovanju odnosa sa vršnjacima i bližnjima. Takođe, rezultati ukazuju na manju sklonost dece i mladih ka rizičnim ponašanjima, kao i na negovanje zdravijih stilova života.

 

Izvor i foto: Ministarstvo prosvete