Raspisan javni poziv za dodelu Povelje „Dositej Obradović“

Ministarstvo prosvete raspislao je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu Povelje „Dositej Obradović” za postignute doprinose u oblasti obrazovanja u Republici Srbiji.

Ministar prosvete upućuje javni poziv svim zainteresovanim obrazovno – vaspitnim ustanovama, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, obrazovno – naučnim institucijama, drugim pravnim i fizičkim licima da podnesu prijave za dodelu Povelje „Dositej Obradović” (u daljem tekstu: Povelja) za postignute doprinose u oblasti obrazovanja u Republici Srbiji.

Ministarstvo prosvete dodeljuje Povelju za doprinose ostvarene u toku kalendarske 2023. godine.

Pravo da budu predloženi za dodelu Povelje imaju:

 • učenici osnovnih škola,
 • učenici srednjih škola,
 • studenti svih nivoa studija
 • zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda,
 • ustanove (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika, visokoškolske ustanove i ustanove učeničkog i studentskog standarda),
 • stručna društva i zajednice škola,
 • strukovna udruženja,
 • autori stručnih i naučnih dela u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, tehnološkog razvoja i inovacija,
 • ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i dr.).

Predlog za dodelu Povelje treba da sadrži:

 • Predlog sa obrazloženjem na srpskom jeziku, u štampanoj formi (do 2 strane),
 • Dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz predloga,
 • Profesionalnu biografiju za fizička lica koja se predlažu za dodelu Povelje.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za dodelu Povelje „Dositej Obradović”, na adresu:

MINISTARSTVO PROSVETE

Nemanjina 22- 26, 11000 Beograd

(za Sekretarijat)

ne otvarati

 

Krajnji rok za dostavljanje predloga je 31.12.2023. godine.

Prijave koje sadrže predloge za sopstveno nominovanje za dodelu Povelje, neće biti uzete u razmatranje.

 

Javni poziv, stručno uputstvo i kriterijume za dodelu Povelje možete preuzeti OVDE. 

 

Izvor: Ministarstvo prosvete