Šta je pozitivno roditeljstvo?

Svedoci smo da živimo u vremenu koje se brže menja nego što to možemo i da zamislimo. Internet, društvene mreže, onlajn igrice, neprikladni sadržaji, polu/istinite informacije, digitalno nasilje su samo segment izazova sa kojima se susreću roditelji.

Postavlja se onda pitanje da li se i roditeljstvo promenilo, kakve su to nove uloge u kojima smo se kao roditelji našli i da li ćemo uspeti da odgovorimo na izazove koje sa sobom danas nosi porodično vaspitanje? Kao i uvek, kroz istoriju, roditeljstvo i danas pored toga što je sa jedne strane divno iskustvo, sa druge strane je borba sa vetrenjačama koje se nikada ne zaustavljaju. Danas možda više nego ikada pre, izazovi sa kojima se susreću roditelji u vaspitanju širom sveta su novi i vrlo verovatno neočekivani za većinu koji se nalaze u ovoj ulozi. 

Kako su u porodicama danas, ali i mnogo pre, prisutni različiti vaspitni stilovi treba imati u vidu da nisu svi oni najpoželjniji i da neki manje poželjni vaspitni stilovi sa sobom nose negativne efekte.  Pa tako preterano strogi roditelji, kao i roditelji koji su popustljivi, ali oni koji zanemaruju detetove potrebe mogu nehotice negativno uticati na razvoj deteta i njegovo ponašanje, pa tako danas se roditelji često preispituju da li su adekvatno reagovali u ovoj ili onoj situaciji svesni činjenice da se i roditeljstvo menja i traži nove načine reagovanja.

Neosporno je da je dobar vaspitni stil roditelja onaj gde dominiraju topli odnosi, uz prisustvo nadzora nad decom. Ako ovome pridodamo  sem osnovnih životnih potreba i potrebu dece da imaju pažnju, ljubav, pripadanje, važnost, samopoštovanje slobodu izbora, samostalnost, zadovoljstvo, ali i zabavu na dobrom smo putu da kroz pozitivan odnos i tople odnose izgradimo kod deteta poverenje u sebe, nezavisnost, odgovornost kao i sigurnost. Pozitivno roditeljstvo podrazumeva sve ovo i daje priliku svima nama nezavisno da li smo roditelji/staratelji ili radimo sa decom da shvatimo,  da postoje i pozitivni načini da se dete koriguje, nauči, oblikuje, ali i disciplinuje na prihvatljive i nenasilne načine koji vode razvoju deteta gde izgradnju odnosa zasnovanog na poverenju i uzajamnom poštovanju je od presudne važnosti za rast i razvoj deteta.

Pozitivno roditeljstvo podrazumeva takav vaspitni stil da roditelji pratikujući ga postaju podržavajući autoritet svom detetu gde se:

 • Podstiču  samokontrola i samodisciplina, svest o sebi i unutrašnja motivacija. 
 • Neguje sloboda izbora i odgovornost — dete bira da uradi nešto i snosi posledice svog ponašanja. 
 • Kontrolišu uslovi, a ne dete (akcenat je na prevenciji nepoželjnih ponašanja).
 • Autoritet poštuje jer donosi nešto novo, jer se od njega uči, jer štiti. 
 • Kada se sankcioniše ponašanje deteta, to se radi da bi se ono ili neko drugi zaštitio i da bi dete nešto naučilo. 
 • Nikada se ne ukida nada (svaka greška se da ispraviti).

Pozitivno roditeljstvo kao tip roditeljstva ne podržava popustljivost kao ni kažnjavanje, a glavni fokus je na poštovanju prava deteta, na zdravlju, igri, socijalizaciji, učešću u učenju nezavisno da li su to obrazovne ili vaspitne situacije, gde se usmerava dečje ponašanje kroz vođenje i podržavanje minimalnog uočenog napretka kod deteta. 

U brošuri Mora da može drugačije - Reci stop fizčkom kažnjavanju i da pozitivnom roditeljstvu, Centra za prava deteta (http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2018/06/Mora-da-moze-drugacije_brosura_web.pdf) dati su saveti roditeljima kako da neguju pozitivno roditeljstvo kroz alternativna rešenja koja su sjajan resurs za roditelje i porodično vaspitanje:

  • Nikada ne vređate dete — nemojte ga etiketirati i ponižavati — da li iko može da nauči nešto vredno kada se oseća poniženo?
  • Kritikujete postupak, a ne ličnost deteta.
  • Budete dosledni, čak i u situacijama kada vam se čini da je lakše popustiti. Teško je biti sve vreme dosledan ali pokušajte da vaše metode vaspitavanja budu svaki dan isti. Česte promene zbunjuju dete.
  • Uključite decu u definisanje pravila (jasna, konkretna i za sve razumljiva), kao i posledice njihovog kršenja. 
  • Budite čvrsti i staloženi, važno je da zaista mislite ono što kažete, kao i da ste spremni da to odmah sprovedete u delo. Dete mora da vidi da ste ozbiljni. Obraćajte se detetu smirenim tonom bez vikanja. 
  • Poželjno ponašanje pretvorite u zabavu i igru, veća je verovatnoća da će vas dete poslušati.
  • Iskoristite priliku da uvek pohvalite dete kada se ponaša u skladu sa pravilima — slavite svako poboljšanje u ponašanju deteta, pomozite im da se osećaju prihvaćeno. Fokusirajte se na postignuća, a ne na greške.
  • Ne pokušavajte da kontrolišete sve — izaberite svoje bitke i postavite prioritete. Ne morate na sve da reagujete.
  • Dajte deci prostora i uživajte u doprinosu koji mogu da daju.To će detetu pomoći da odraste, a Vama da odahnete.
  • Potrudite  da za svako NE date objašnjenje.
  • Ukoliko želite da dete prekine sa nekom aktivnošću, nemojte to činiti naglo, pripremite ga za to. 
  • Govorite o onome što želite da se desi, a ne o onome što ne želite.
  • Objasnite detetu zašto je nešto opasno ili neprimereno.
  • Potražite rešenja zajedno, pitajte dete kako ono vidi situaciju.
  • Ponudite detetu više rešenja za situaciju u kojoj se nalazi. Ponudite izbor kad god je to moguće.
 • Kontrolišite uslove, a ne dete...

Iz svega navedenog, a praksa potvrđuje da pozitivno roditeljstvo je najdelotvornije roditeljstvo koje je utemeljeno na najboljim interesima deteta, koje neguje, osnažuje, nenasilno je i osigurava poštovanje i usmeravanje deteta, koje uključuje postavljanje granica kako bi se omogućio potpuni razvoj potencijala svakog deteta (Savet Evrope, 2006).

 

Autor teksta je pedagog Irena Mučibabić

 

Izvor: cuvamte.gov.rs