Održana Druga godišnja konferencija o obrazovanju

Predsednica Vlade Republike Srbije istakla je dobre rezultate u oblasti dualnog obrazovanja

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je na Drugoj godišnjoj konferenciji o obrazovanju da u 21. veku – veku nauke, tehnologije, kreativnosti, stvaralaštva, bez jakog obrazovnog sistema nema jake zemlje i istakla da je iz tog razloga obrazovanje uvek bilo u samom vrhu prioriteta Vlade Srbije.

Ona je rekla da je prethodna godina obeležena teškim događajima i gubicima koji su pogodili celo naše društvo i da su sprovedene brojne aktivnosti sa ciljem utemeljenja pozitivnih vrednosti, razumevanja i uvažavanja u naš obrazovni sistem kako se ništa slično ne bi nikada ponovilo.

Predsednica Vlade Republike Srbije istakla je dobre rezultate u oblasti dualnog obrazovanja i izjavila da mladi koji danas srednju školu završe po dualnom modelu imaju veću početnu platu od onih koji pohađaju klasično srednje obrazovanje.

Prema njenim rečima, oni koji su se obrazovali po dualnom modelu zaposlili su se sa prvom prosečnom bruto platom u iznosu od 71.986 dinara, a po klasičnom modelu 65.375 dinara.

"Takve činjenice pokazuju da moramo da širimo opseg dualnog obrazovanja, predočila je Brnabić i dodala da na jačanju dualnog obrazovanja insistiraju sve institucije i predsednik Srbije“, rekla je premijerka.

Govoreći o aktivnostima na poboljšanju položaja prosvetnih radnika, Brnabić je istakla da je Vlada intenzivno sarađivala sa reprezentativnim sindikatima u prosveti, bila otvorena i uvažavala sve konstruktivne predloge.

"Od januara 2023. godine kumulativno su povećane plate u prosveti za 30,56%. Potpisan je i Protokol između Vlade i reprezentativnih sindikata, a u toku je nova faza zapošljavanja nastavnika sa određenog na neodređeno. Tokom 2023. godine je zaposleno 3.000 ljudi, a od kako smo počeli sa ovim procesom zaposleno je oko 20.000 ljudi za stalno. To je velika promena i sigurnost za nastavnike kojima umesto zaposlenja osnovna briga treba da bude formiranje budućih generacija“, rekla je ona i dodala da je u i predškolskom obrazovanju tokom 2023. godine data saglasnost za zapošljavanje za stalno 1.468 vaspitača koji su do sada radili na određeno, a prethodno je na ovaj način zaposleno 2.700 ljudi.

Ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović izjavila je da su prethodni period obeležile intenzivne aktivnosti čiji je cilj jačanje vaspitne funkcije škola, kao i realizacija ranije utvrđenog seta mera za bolju prevenciju i efikasnije reagovanje i postupanje u slučajevima nasilja u školama.

"Namera je da se poveća odgovornost i budnost svih aktera u školskom životu i prošire mogućnosti za vaspitni rad sa decom. Namera je da se sistem unapredi na način da škole budu još podsticajnije sredine, u kojima se još više stimuliše radoznalost, kreativnost i analitičko razmišljanje, gaji tolerancija i drugarstvo, podstiču zdravi životni stilovi. Zato je ova školska godina započela s akcentom i u duhu razvoja pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređivanja odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti uz uvažavanje različitosti“, rekla je ministarka.

Ona je podsetila da na ključne aktivnosti čiji je cilj osnaživanje ličnog razvoja i socijalnih veština značajnih za prosperitet, fizičko i mentalno zdravlje dece i život u atmosferi uzajamnog uvažavanja i brige jednih za druge, a kao veoma značajnu istakla je jaču sinergiju i saradnja svih institucija i ustanova u državi na polju borbe protiv nasilja i očuvanju mentalnog zdravlja mladih.

"Platforma „Čuvam te“ je odraz zajedničke brige i saradnje i alat koji nas jače povezuje i omogućava da efikasnije reagujemo. Međutim, važno je reći da smo svesni da je suština u prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja mladih, u podsticanju mladih da prihvate zdrave životne stilove i obrasce ponašanja“, rekla je Đukić Dejanović. 

Zato su sa Ministarstvom zdravlja, sporta i unutrašnjih poslova otpočeli projekti “Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo”, u cilju podizanja znanja učenika o bezbednosti i “Svako dete ima pravo da odrasta zdravo” u cilju sticanja znanja o značaju fizičke aktivnosti deteta u procesu školskih postignuća, objasnila je ministarka.

Ministarka je podsetila da i na usvojenu zakonsku regulativu koja omogućava da se prvi put pripreme nacionalne čitanke, u kojima će biti dodatnih materijala koji bi uticali na razvijanje nacionalnog identiteta, svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, ali i poštovanje negovanja srpskog jezika i tradicije. 

"Unapređena je sistemska podrška za razvoj punih potencijala učenika sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima. To je aktivnost koju smo predvideli Strategijom, a njen cilj je promocija učeničkih postignuća, između ostalog, i kroz takmičenja, kao vannastavnu aktivnost koja se organizuje u cilju vrednovanja i rangiranja znanja, umenja i sposobnosti učenika“, rekla je ministarka Đukić Dejanović i podsetila da je na inicijativu Kabineta premijerke pokrenuta je Platformu Takmičari generacije i da je prvi put prošle godine u decembru nagrađeno 112 najboljih učenika koji su u školskoj 2022/23. godini bili osmi razred i ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima.

Đukić Dejanović je najavila da je u toku ovog polugodišta planiran razvoj i implementacija informacionog sistema za praćenje fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika od 3. razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole.

Kada je reč o visokom obrazovanju, ministarka Đukić Dejanović je naglasila da je prošle godine Vlada je obrazovala Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o finansiranju visokog obrazovanja, kojim bi se na potpun i jednoobrazan način regulisalo finansiranje visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji. 

"Sa stručnom i univerzitetskom zajednicom razgovaramo o načinima da rešimo problem nedostajućih kadrova u prosveti, jer to i jeste pitanje za Ministarstvo koje kreira obrazovne politike, ali i za fakultete koji ove kadrove školuju“, rekla je ona.

Đukić Dejanović je i kao odličnu ocenila i saradnju sa studentima.

"Saradnja je bila intenzivna i sa studentima. Na njihovu inicijativu počeo je projekat Studentska kartica, Vlada je ovu inicijativu mogla samo da podrži i učini sve da ona bude realizovana. Ova kartica omogućava niz pogodnosti za studente, a plan je da u perspektivi ona zameni papirni indeks“, rekla je ministarka.

Đukić Dejanović je podsetila na velika infrastrukturna ulaganja “Skok u budućnost- Srbija EXPO 2027” o kojima je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Izdvajam projekat inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – investicija je 47 miliona evra za rekonstrukciju ili izgradnju 23 vrtića sa 11 000 novih mesta za mališane. Oko 55 miliona evra biće uloženo u 53 osnovne i srednje škole. Ulagaće se i u visoko obrazovanje, u Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Studentski dom u Nišu, fakultete muzičkih, primenjenih i likovnih umetnosti, Botaničku baštu i Elektrotehnički fakultet u Beogradu“, navela je ministarka i dodala da će takođe u narednom periodu biti završene pripreme i započeta izgradnja obrazovno – naučnih centara u Beloj Crkvi, Kniću, na Goliji, u Vranju i u Valjevu.

Godišnja konferencija o obrazovanju organizuje se na inicijativu Kabineta predsednice Vlade u cilju sumiranja sistemskih aktivnosti, razmene iskustva i pokretanja dijaloga. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati učinjenog u poslednjih godinu dana od prve godišnje konferencije.

Na skupu su govorili i ministri informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović, nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović i Gabrijela Grujić, direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje.

 

Izvor: Ministarstvo prosvete

Foto: Tanjug