Obuka prosvetnih savetnika o mentalnom zdravlju mladih

Obuka „Unapređivanje kompetencija zaposlenih u sistemu obrazovanja u oblasti zaštite mentalnog zdravlja mladih“.

Ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović obratila se na skupu, kome prisustvuje 46 prosvetnih savetnika iz svih školskih uprava, povodom obuke „Unapređivanje kompetencija zaposlenih u sistemu obrazovanja u oblasti zaštite mentalnog zdravlja mladih“.

U okviru realizacije aktivnosti Radne grupe za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih Vlade Republike Srbije, trodnevnu obuku, koja je započela u petak, organizovalo je Ministarstvo prosvete u saradnji sa Institutom za mentalno zdravlje i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Ministarka je poručila da je ovo obuka kojom se jačaju sopstveni kapaciteti, ali i kapaciteti škola.

„Poremečaji intelektualnog, socijalnog, emocionalnog razvoja, mentalno blagostanje mladih, asertivna komunikacija, kako da se zaposleni nose sa poremećajem ponašanja dece, traumatskim stresom kod dece, kao i sve ostale teme kojima ste se bavili tokom obuke, osnažuju vas za dalji rad sa svim našim psiholozima i pedagozima koji očekuju našu podršku. Planirali smo da psiholozi i pedagozi u našem sistemu dobiju vašu podršku. Važno je da zaposleni u školama blagovremeno prepoznaju i reaguju na određenu situaciju uz uključivanje, ukoliko je potrebno, predstavnika sistema zdravstvene i socijalne zaštite“, istakla je ministarka.

Ona je navela da je potrebno da se podiže svest mladih o mentalnom zdravlju i destigmatizaciji. 

„Izazovi se usložnjavaju, na razvoj deteta i mlade osobe utiče niz faktora i zato je uloga obrazovnog sistema izuzetno važna. Očekujem da ćete kroz obuku stručnih saradnika ohrabriti škole i za realizaciju preventivnih aktivnosti“ rekla je ona.

Učesnici obuke će dobiti priručnik „Mentalno zdravlje u školi“ koje je pripremio Institut za mentalno zdravlje, priručnik Ministarstva prosvete „Postupanje ustanova vaspitanja i obrazovanja u kriznim događajima“ i vodič „Vaspitanje u funkciji dobrobiti i celovitog razvoja dece“ (vodič za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja) koji su pripremili Ministarstvo prosvete i Centar za interaktivnu pedagogiju.

 

Izvor i foto: Ministarstvo prosvete