Saradnja univerziteta, privrede i državnih institucija donosi dobrobit svima

Državna sekretarka prof. dr Marijana Dukić Mijatović otvorila je skup “TRENDOVI RAZVOJA”, koji već 30 godina organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka.

Ona je, otvarajući skup, izrazila zadovoljstvo što su se na, jednom mestu našli predstavnici akademske zajednice i privrede.

"U naredna tri dana razgovaraće se o novim izazovima sa kojima se susreću univerziteti u zemlji i regionu. To je od izuzetnog značaja, jer timski rad i saradnja univerziteta, privrede i državnih institucija može da donese dobrobit svima“, rekla je Đukić Mijatović.

U ime Fakulteta i programskog odbora Skupa prisutne je pozdravio prof. dr Boris Dumnić, v. d. dekana Fakulteta tehničkih nauka, istakavši tom prilikom tradiciju i značaj održavanja Skupa Trend sa posebnim osvrtom na reprezentativan broj radova i učesnika. Profesor Dumnić naglasio je značaj tema o kojima će se diskutovati tokom naredna tri dana i izrazio želju da rezultati Trenda budu produktivne smernice, novi modeli i zaključci u kom pravcu treba da ide visoko školstvo Srbije.

Prisutnima se obratio i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejan Madić koji je istakao je prepoznatljivost Fakulteta tehničkih nauka, broja i kvaliteta njegovih studenata i profesora kao i značaj rezultata koje zajedno postižu u oblasti nauke i istraživanja na globalnoj naučnoj sceni.

Nakon svečanog otvaranja državna sekretarka Dukić Mijatović uvodno predavanje na temu „Osvrt na implementaciju Akcionog plana za ostvarivanje strategije obrazovanja (SROVRS 2030) u oblasti visokog obrazovanja“ održala je prof. dr Marijana Dukić Mijatović, u Ministarstvu prosvete.

Cilj skupa “TRENDOVI RAZVOJA 2024” je diskusija o aktuelnim studijskim programima na univerzitetima i njihova usklađenost sa novim izazovima, potrebama savremene industrije i pogled na univerzitetsko obrazovanje iz ugla kompanija. Takođe, razmatraće se i osavremenjavanje nastavnog procesa kroz saradnju sa privredom, kao i novi trendovi i tehnologije u obrazovanju. Predstaviće se i održivi model finansiranja u visokoškolskim ustanovama i razmatrati potreba za značajnijim učešćem države u finansiranju naučno-istraživačkih organizacija. Diskutovaće se procesi internacionalizacije univerziteta, mobilnosti studenata i profesora kroz Erazmus+, Bilateralne i druge projekte, kao i ostvareni rezultati u uspostavljanju i delovanju naučno-tehnoloških parkova i naučno-istraživačkih instituta.

 

Izvor i foto: Ministarstvo prosvete