Predstavljena aplikacija za unapređivanje samovrednovanja rada u školama

Ministarstvo prosvete izradilo je i predstavnicima škola predstavilo aplikaciju pod nazivom „AS Škola – samovrednovanje kvaliteta rada“.

Ova aplikacija je funkcionalan, ekonomičan i savremen alat koji omogućava školskim timovima za samovrednovanje, ali i nastavnicima na individualnom nivou, da kvalitetno vrednuju nastavnu i vannastavnu praksu.

Očekuje se da će nova aplikacija, svojim sadržajem, funkcionalnošću i brojnim analizama i prikazima, motivisati škole i zaposlene da standarde, pokazatelje kvaliteta i ilustrativne primere dobre prakse koriste za dalji razvoj, rečeno je na skupu na kome je Ministarstvo predstavilo aplikaciju. 

Inovativna aplikacija je rezultat partnerske saradnje Ministarstva prosvete, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i CIP – Centra za interaktivnu pedagogiju, uz finansijsku podršku Dečije fondacije Pestaloci.

 

Izvor i foto: Ministratsvo prosvete