ŠKOLSKI PORTAL – USLOVI KORIŠĆENJA

Posetom veb-stranici Školski portal prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Ukoliko niste saglasni sa navedenim Uslovima korišćenja, molimo Vas odmah napustite sajt školskiportal.rs.

Svi sadržaji i fotografije objavljeni na www.skolskiportal.rs su vlasništvo BIGZ školstva d. o. o., te ih ne smete deliti, dostavljati, menjati ili stavljati na raspolaganje trećim licima u komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja Školskog portala.

Autorska  prava  trećih lica se poštuju i podržavaju u svim slučajevima gde mi nismo vlasnici ili autori predmetnog sadržaja.

Prilikom objavljivanja i prezentovanja materijala preuzetih s ovog internet sajta obavezno treba navesti izvor i objaviti link ka Školskom portalu (npr. preuzeto s www.skolskiportal.rs).

Na stranicama Školskog portal možete preuzimati i deliti dokumente s drugim njegovim registrovanim članovima, kreirati i prilagođavati svoj calendar aktivnosti i ocenjivati sadržaje.

Školski portal nastoji da održava informacije na ovim stranicama kako bi bile tačne i potpune, ali ne preuzima odgovornost za njihovu istinitost i potpunost, ne obavezuje se da redovno ažurira podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta, niti odgovara za štamparske ili druge tehničke greške ili greške u funkcionisanju same internet stranice i sadržaja stranica spoljašnjih linkova.

Školski portal ne snosi odgovornost za štetu koja može da nastane na računaru prilikom preuzimanja datoteka s portal ili internet stranica do kojih čitatelji dođu preko linka s njega, posebno i bez ograničenja, bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica virusa, bagova, ljudskog delovanja ili izostanka delovanja, u kompjuterskim sistemima, računarskom hardveru, softveru, telefonskim linijama, programskom kvaru ili bilo koje druge greške ili propuste.

Školski portal zadržava pravo izmene sadržaja veb-stranice i uslova korišćenja bez prethodne najave u bilo kom trenutku, a istim ćete vi biti automatski obavezani.

Nijedan deo sajta ne sme da se koristi u nezakonite svrhe, niti kako bi se promovisale iste.  Govor mržnje, ružne reči, vređanje i diskriminacija po bilo kojoj osnovi smatra se kršenjem pravila i uslova korišćenja sajta. 

Sporovi

Za svaki spor koji nastane povodom korišćenja ovog sajta ili tumačenja odredbi Uslova korišćenja primenjivaće se zakoni Republike Srbije i biće nadležan odgovarajući osnovni ili viši sud u Beogradu.

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Školskog portala.