ZUOV obaveštenje: prijavljivanje za obuku za primenu novih programa nastave i učenja

Prijavljivanje za obuku za primenu novih programa nastave i učenja

Škole su 29. i 30. januara od strane školskih uprava dobile instrukciju za prijavljivanje za obuke za ostvarivanje novih programa nastave i učenja u opštem i srednjem stručnom obrazovanju (svih nastavnika, stručnih saradnika i direktora određenih ciljnih grupa koji nisu prošli ovu obuku u do sada održanim ciklusima realizacije).

Prijavljivanje za obuku se obavlja putem linka https://zavod.edu.rs/sbs-2020/  gde je naglašeno da prijavu vrši isključivo direktor škole ili lice koje je ovlastio direktor škole. Na jednoj prijavi direktor (ili ovlašćeno lice) vrši prijavu svih nastavnika i stručnih saradnika koji do sada nisu pohađali ovu obuku.

Ukoliko se u nekoj školi nastavnik ili stručni saradnik sam prijavi za obuku preko gore datog linka, automatski će blokirati unos podataka za tu školu (podaci za jednu školu mogu da se unesu samo jedanput, nakon čega se unos podataka za tu školu zatvara/blokira). 

Sledeće ciljne grupe direktori treba da prijave za pohađanje obuka (ciljne grupe koje nisu navedene u listi ispod nisu predviđene za ovaj ciklus obuka): 

OSNOVNA ŠKOLA:

 • SVI NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA
 • SVI NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA
 • SVI STRUČNI SARADNICI KOJI KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA
 • DIREKTORI KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA

GIMNAZIJA:

 • SVI NASTAVNICI PREDMETA NAVEDENIH U PRIJAVNOM FORMULARU KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA
 • STRUČNI SARADNICI KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA
 • DIREKTORI KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA:

 • SVI NASTAVNICI OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA NAVEDENIH U PRIJAVNOM FORMULARU KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA
 • STRUČNI SARADNICI U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA
 • DIREKTORI KOJI NISU POHAĐALI OBUKU ZA OSTVARIVANJE NOVIH PROGRAMA NASTAVE I UČENJA ORIJENTISANIH PREMA ISHODIMA
 • NASTAVNICI STRUČNIH PREDMETA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA IZ PODRUČJA RADA:
  • ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
  • ELEKTROTEHNIKA
  • EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
 • U SKLADU SA BROJEM PRIJAVLJENIH NASTAVNIKA I KAPACITETIMA OVOGODIŠNJE OBUKE, ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ĆE NAPRAVITI KONAČNU SELEKCIJU PRIJAVLJENIH CILJNIH GRUPA O ČEMU ĆETE BLAGOVREMENO BITI OBAVEŠTENI.

Rok za prijavljivanje je 20. 02. 2020, kada se zatvara upitnik.

Za dodatne informacije pisati na adrese:

desanka.grujanic@zuov.gov.rs

jelena.ilic@zuov.gov.rs

 

Izvor: zuov.gov.rs