BIGZ školstvo

 

BIGZ školstvo je simbol tradicionalno dobre izdavačke kuće koja neguje i plasira pisanu reč, naših i svetskih autora. Punih devet godina BIGZ školstvo priprema savremene i kvalitetne udžbenike i udžbeničke komplete čiji su sadržaji usklađeni sa obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja.

Savremeni tokovi u obrazovanju zahtevaju moderan i sveobuhvatan udžbenik/udžbenički komplet. Svojim sadržajem, koncepcijom, izborom i rasporedom likovno-grafičkih elemenata, kao i didaktičko-metodičkom aparaturom udžbenik mora u potpunosti da prati nastavu u školi, ali i mogućnost samostalnog rada kod kuće. To je ono na čemu mi u svojim udžbenicima insistiramo. Naši udžbenici postaju nezamenljiv „saradnik“ nastavnicima, a učenicima izvor znanja i prozor u svet.