Impresum

 

Izdavač

BIGZ školstvo d.o.o.

Direktor

Velibor Aleksić

Odeljenje digitalnog izdavaštva

Marija Gota

Projektovanje i izrada sistema

Igor Pantić

Izrada, dizajn i održavanje portala

Igor Pantić
Sanja Mitrović

Urednički tim

Olivera Đikanović
Marija Živković
Jelena Dobrilović
Tijana Jevremović
Marina Obradović
Katarina Trifunović

Fotografije

BIGZ školstvo

Video-materijali

BIGZ školstvo
Javno dostupni izvori