Registracija korisnika i privatnost podataka

 

Da biste pristupili ograničenim sadržajima Školskog portala, morate se registrovati privatnim e-mailom.

Deo podataka koje kao korisnik stranice ispunjavate da biste mogli pristupati sadržajima Školskog portala ili želite dobijati obaveštenja putem newsletter-a,  obavezan je i javan:

  • ime i prezime / korisničko ime
  • škola u kojoj ste zaposleni ili koju pohađate
  • predmet(i) koji predajete.

Drugi deo podataka koje popunjavate u obrascu za registraciju nije dostupan javnosti i čuva se u sistemu Školskog portala radi boljeg pružanja usluge na osnovu datih informacija.

Školski portal poštuje privatnost posetilaca ovog sajta, pa će sve podatke prikupljene prilikom popunjavanja obrazaca upotrebiti samo za autentifikaciju korisnika, analizu i statistiku. Školski portal neće ponuditi podatke o korisnicima i posetiocima portala trećim stranama.

Sve promene vezane za privatnost biće pravovremeno objavljene na ovoj stranici ili dostupne korisnicima na neki drugi prikladan način.

Slažete se sa sledećim.

Koristićete sadržaje Školskog portala samo za sopstvene potrebe, a ne u bilo kakve komercijalne svrhe.

Ukoliko prilikom registrovanja ne želite da upotrebite svoje ime i prezime, dužni ste da odaberete korisničko ime i lozinku. Školski portal će poštovati privatnost vaših podataka.

Vi ste odgovorni i svesni posledica za sve aktivnosti koje se pojavljuju pod Vašim imenom i prezimenom ili korisničkim imenom.

Sadržajima koje delite na Školskom portalu ne smete pozivati na nasilje, oni ne smeju sadržati pretnje, polnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju, govor mržnje niti podsticati na kršenje bilo kog zakona koji važi u Republici Srbiji.

Sav sadržaj koji procenimo kao neprimeren trajno ćemo ukloniti sa Školskog portala.

Ako ste međunarodni korisnik, morate biti upoznati sa zakonima koji važe u Republici Srbiji.

Jedan korisnik ne sme kreirati više korisničkih naloga.

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka, na Vaš zahtev ćemo Vam omogućiti pristup, ispravku i brisanje ličnih podataka. Ako želite da ostvarite to pravo, kontaktirajte nas putem imejla: info@skolskiportal.rs. Ako postavite jedan od takvih zahteva, uložićemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i sprečimo neautorizovanu obradu ličnih podataka.

Pitajte, komentarišite ili prijavite bilo koji oblik kršenja Uslova korišćenja na:

info@skolskiportal.rs

Pri pristupanju pažljivo pročitajte Uslove korišćenja.

Pristupajući, pretražujući i služeći se Školskim portalom, slažem se i potpuno razumem Uslove korišćenja Školskog portala i garantujem da su podaci koje sam dao/dala tačni.