Mistarstvo prosvete: uputstva za polaganje završnog ispita

Sutra počinje završni ispit u školama u Srbiji.

Završni ispit počinje sutra i traje do petka, 19. juna 2020. godine, a tokom ta tri dana učenici osmog razreda polagaće u osnovnim školama test iz srpskog/ maternjeg jezika, matematike i kombinovani test.

Polaganje testa iz srpskog/maternjeg jezika biće održano sutra od 9 do 11 časova, u isto vreme 18. juna biće održan testa iz matematike, a mali maturanti rešavaće kombinovani test u petak, 19. juna od 9 do 11 časova.

Na ispit iz srpskog/maternjeg jezika učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i nalepnicu sa identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu. Učenik rešava test prema uputstvima dežurnih nastavnika i prema uputstvu za izradu testa koje je štampano na samom testu.

Preporučuje se da učenici odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom, neće priznavati pri bodovanju.

Učenici završni ispit polažu u učionici u kojoj dežuraju po dva nastavnika. Završni ispit organizuje se u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija i na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih. Svi učenici biće raspoređeni do 8. 30 časova u učionice u kojima polažu. Preporučeno je i da učenici nose zaštitne maske, dok njihovo nošenje predstavlja obavezu za nastavnike. U jednoj učionici biće najviše 9 učenika, koji će biti raspoređeni na propisanoj udaljenosti na osnovu preporuka epidemiološke službe.

Ispred učionice u kojoj se polaže ispit određuje se mesto na koje učenici odlažu lične stvari koje ne smeju koristiti na ispitu. Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Pre početka vremena za rad učenik unosi identifikacione podatke na dva mesta na omotnici testa, odnosno u identifikacioni obrazac (primerak za školu i primerak za učenika).

Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka. Uspeh iz osnovne škole nosi 60 bodova, dok na osnovu uspeha na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog/maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Ove godine je po prvi put uspostavljen sistem realizacije završnog ispita koji je digitalizovan u svim procesima koji se tiču pripreme, pregledanja i obrade testova.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja