Šta donosi povećanje plate prosvetarima

I pored povišice, zaposleni u prosveti zaostajaće za prosekom Republike za 26 odsto, ali i za svim ostalim delatnostima koje se finansiraju iz budžeta, dok će iza sebe ostaviti jedino radnike u kulturi.

Januarska plata zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama biće veća za 10 odsto, dok će visoko obrazovanje i nauka dobiti povišicu od pet odsto. Sindikati obrazovanja ukazuju da će i pored povišice, zaposleni u ovom sektoru zaostajati za prosekom Republike za čak 26 odsto, ali i za svim ostalim delatnostima koje se finansiraju iz budžeta, dok će iza sebe ostaviti jedino radnike u kulturi.

Povišicu plata prosvetari će ostetiti već sa isplatom januarske zarade, jer se nova budžetska godina računa od decembra, ukazuje za Školski portal Vladimir Adžić, šef resora za finansije u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Računica Unije pokazuje da je za poslednje tri godine nastavnicima umanjeno oko 90.000 dinara. Što se tiče novca koji im je vraćen, u oktobru 2015. svi su dobili jednokratnu pomoć od po 7.000 dinara, a potom su u dva navrata plate povećane za četiri i šest odsto.

- Ako se uporedi ono što je uzeto i što je vraćeno, plate u prosveti u odnosu na novembar 2014. biće uvećene za oko 9,2 odsto. Ali ako se ima u vidu da je ukupna inflacija za poslednje tri godine između 7,6 i 8,6 odsto, realno povećanje na koje zaposleni u školama mogu da računaju je između 0,53 i 1,53 odsto - kaže Adžić.

On ukazuje da je prosečna plata u Republici za septembar iznosila 47.220 dinara, a u obrazovanju 41.346, dok je potrošačka korpa za isti mesec 67.117 dinara, pa za nju treba 1,42 plate republičkog proseka ili 1,62 plate proseka u prosveti.

- Ovo je još jedan od pokazatelja u kakvom se materijalnom položaju nalazi prosveta s obzirom da u njoj radi 70 odsto zaposlenih sa visokom stručnom spremom. Pošto će povećanje od 10 odsto biti i za ostale korisnike budžeta, to će prosvetu dovesti u još nepovoljniji položaj jer će nas još više udaljiti u odnosu na ostale delatnosti, a republički prosek će biti za nas nedostižan - ukazuje Adžić.

Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije, kaže Školski portal da će profesor početnik, koji sada ima oko 45.000 dinara, sa povišicom od 10 odsto primiti oko 49.500 dinara, ali da i pored toga neće moći da stigne zaposlene sa šestim stepenom u zdravstvu i socijali, gde je sadašnja prosečna plata oko 55.000 dinara. On kaže da je obrazovanje za drugim delatnostima do sada zaostajalo 23 odsto, a sada će taj procenat biti još veći - 26 odsto.

U najnepovoljnijem položaju su administativno-finansijski radnici u školama i ostali zaposleni sa četvrtim stepenom stručnosti, koji ni sa povišicom od 10 odsto neće preći minimalac. Status ove kategorije zaposlenih je u neku ruku nepoznanica i za sindikate, jer njima 2014. plata nije smanjena za 10 odsto, zbog čega su ih izostavili u prethodna dva povećanja (četiri i šest odsto), iako je rečeno da povišica sleduje svima. Očekuje se da oni ovog puta neće biti zaobiđeni.

- Mi smo u više navrata tražili da se administrativnim radnicima i domarima sa četvrtim stepenom stručne spreme koriguje sadašnji koeficijent od 8,62 na 13,42 koliko iznosi koeficijent četvrtog stepena u nastavi (a ne da se dotiraju do minimalne cene rada). Tražili smo da se ovi radnici obeštete i da dobiju po 30.000 dinara za period od decembra 2015. do danas, jer im cena rada nije menjana iako je bilo predviđeno Zakonom o budžetskom sistemu. Takođe zahtevamo da se koeficijent šefa računovodstva sa šestim stepenom od 13,73 koriguje na 14,88 koliko iznosi koeficijent šestog stepena u nastavi - objašnjava Adžić.

Prosvetarima posebno bode oči isplata jednokratne novčane pomoći zaposlenima u vojsci, policiji i u Bezbednosno-informativnoj agenciji, naročito jer su od 2015. zakinuti za Novogodišnju nagradu. Iako je ta nagrada predviđena Posebnim kolektivnim ugovorom, država je ne isplaćuje. Podstaknuti činjenicom da bonus sleduje jedino “bezbednjacima” sindikati obrazovanja su se obraćali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru finansija Dušanu Vujoviću i podsetili ih na odredbe PKU.

Dugo očekivani platni razredi treba da budu urađeni tokom iduće godine, kako bi Zakon o zaposlenima u javnim službama počeo da se primenjuje od 1. januara 2019. Sindikati su izneli niz kritika na nova zakonska rešenja, nezadovoljni, pre svega, što njima neće biti popravljen materijalni položaj prosvetnih radnika.

Vesna Stamenić