Tematska nastava uz BIGZ

Radionice se mogu izvoditi na svakom predmetu i u svakom razredu osnovne škole. Teme su univerzalne i prilagođene svakom času u razrednoj ili predmetnoj nastavi, a njihov cilj je jačanje socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika.

Kao što vam je poznato, Ministarstvo prosvete je objavilo Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2023/2024. godini. U Smernicama je dat prikaz aktivnosti koje škola treba da realizuje u predstojećoj školskoj godini. Predviđeno je da prvi nastavni dan protekne kroz razgovor sa učenicima i upoznavanje sa planom rada. Nastava u nedelji od 4. do 8. septembra 2023. godine treba da se organizuje kroz tematsku nastavu, u okviru koje se mogu realizovati radionice i druge aktivnosti usmerene ka negovanju vrednosti međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti. 

U cilju da vam olakša izazove susretanja sa novom i neočekivanom nastavnom situacijom, Izdavačka kuća BIGZ školstvo pripremila je predloge aktivnosti za sedmicu u kojoj je predviđena tematska nastava. Radionice i aktivnosti su osmišljene tako da se mogu izvoditi na svakom predmetu i u svakom razredu osnovne škole. Teme su univerzalne i prilagođene svakom času u razrednoj ili predmetnoj nastavi, a njihov cilj je jačanje socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika. Izvođenjem predloženih aktivnosti ostvaruju se vaspitni i funkcionalni ciljevi nastavnog procesa. Pripremljene radionice i aktivnosti biće date u didaktičko-metodičkoj formi, sa svim relevantnim elementima (ciljevi, ishodi, vremenska dinamika, nastavne metode, nastavni oblici, nastavna sredstva, načini provere ostvarenosti ishoda, evaluacija realizovane tematske nastave). 

Predstavljamo vam izbor tema i aktivnosti TEMATSKE NASTAVE UZ BIGZ:

4. 9. 2023. tema „Ja volim i poštujem sebe i druge” – radionica „Naše vrline i vrednosti”

5. 9. 2023. tema „Mi smo deca jednog sveta” – radionica „Žirafino srce”

6. 9. 2023. tema „Šta ti osećaš, želim da znam” – radionica „Rečnik osećanja”

7. 9. 2023. tema „U tuđim cipelama” – radionica „Brižno biće”

8. 9. 2023. tema „Bogatstvo različitosti” – radionica „Bonton tolerancije”

Plan rada za realizaciju tematske nastave možete preuzeti putem sledećeg linka: https://docs.google.com/document/d/1OuDiK69mABvtvBEWD6V8oqEV--53YcWB/edit

Pripreme za svaki tematski dan biće objavljene prethodnog radnog dana u 12 časova na Školskom portalu i društvenim mrežama BIGZ školstva. Pripremu za prvi tematski dan „Ja volim i poštujem sebe i druge”, možete preuzeti u petak, 1. septembra 2023. godine u 12 časova. Ista dinamika preuzimanja važi i za sve naredne pripreme za tematske dane.

 

Izvor: BIGZ školstvo