Učitelji su glavni, nije dobro da se učenik previše optereti ili posao prebaci na roditelja

Ministarstvo obrazovanja iz Hrvatske objavilo Preporuku o organizaciji radnog dana učenika tokom održavanja nastave na daljinu, kako bi sve što bolje funkcionisalo i kako bi isporuka sadržaja i rada nastavnika u online nastavi bila izbalansirana.

Preporuka o organizaciji radnog dana namenjena je učiteljima, nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima, a Ministarstvo obrazovanja iz Hrvatske je odlučilo to postaviti s obzirom na povratne informacije da neki učenici imaju više, a neki manje opterećenje po pitanju isporuke obrazovnog sadržaja.

Nastava na daljinu, ne podrazumeva da učenici samo čitaju udžbenik i rešavaju zadatke po uputstvima nastavnika, odnosno ne sme se sve svesti na to da učenici uče potpuno samostalno, a da im nastavnik ne objasni kontekst.

Učenje se ne sme posredno prebaciti na roditelja

Ministarstvo smatra da je u ujednačavanju količine nastavnih sadržaja ključna uloga učitelja. 'Dakle, nastavnik ne sme jednostavno uputiti učenike na videolekcije bez dodatnih uputstava, praćenja i podrške, a nije dobro ni da se učenik previše optereti ili da se učenje prebaci posredno na roditelja, to je takođe jedan od razloga davanja ovih preporuka', ističe se.

Učenik, dodaje se, treba posvetiti podjednako vremena učenju dobijenog materijala, kao i samostalnom radu, a cilj je da s vremenom postane sve samostalniji i odgovorniji za sam proces učenja.

Uz opremu za praćenje nastave na daljinu i udžbenika, učenicima je potrebno kod kuće organizovati miran prostor za učenje, a preporučuje se i uvođenje redovne strukture radnog dana.

Vreme provedeno u učenju podrazumeva vreme u kojem se predaje i vreme samostalnog ili zajedničnog učenja. To ukupno vreme zavisi od uzrasta deteta i kreće se od 5 do 8 sati dnevno tokom radne nedelje.

Voditi računa o opterećenju učenika, razlikovati bitno od sporednog

Učitelji bi trebali voditi računa o opterećenju učenika, a to podrazumeva da treba postići planirane ishode obrazovanja, ali i da u sadržajima treba razlikovati ono što je bitno od onoga što je sporedno ili manje bitno, stoji u preporukama.

Materijalima dostupnim u nekom od centralnih servisa učitelji trebaju pridružiti i svoje materijale i uputstva i pratiti učenika, 'ali tako da sve bude u razumnim i prihvatljivim vremenskim okvirima i prilagođeno realnim mogućnostima učenika'.

Materijal za učenje, ne sme se svesti samo na jedan izvor ili na čitanje iz udžbenika. 'Važno je dati i jasna uputstva kako istraživati temu i doći do drugih proverenih izvora, posebno onih na internetu', ističu.

Za učenike razredne nastave preporučuje se pet sati učenja, što uključuje učenje i praćenje nastave, za učenike predmetne nastave šest sati, za srednjoškolce sedam, a za maturante osam sati na dan.

Izvor: total.hr