Online i TV nastava za učenike osnovnih škola od 22. do 26. februara

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 22. do 26. februara 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Raspored TV nastave za prvi razred  

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • Srpski jezik – Ispričaću vam jedan događaj, govorna vežba – obrada

 • Matematika – Određivanje nepoznatog broja – obrada

 • Digitalni svet – Zaštita ličnih podataka – obrada

Utorak, 23. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Nn – obrada

 • Matematika – Određivanje nepoznatog broja – utvrđivanje

 • Svet oko nas – Čovek i materijali – utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja – utvrđivanje

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ee – obrada

 • Muzička kultura – Slušanje kompozicije Deca su ukras sveta, Minja Subota i pevanje pesama iz prvog polugodišta po izboru. Na kraj sela žuta kuća – utvrđivanje i obrada

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje

 • Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja- provera znanja

 • Svet oko nas – Čovek i materijali- sistematizacija /provera znanja

Petak, 26. februar 2021.

 • Srpski jezik – Glas i pisano slovo Rr – obrada

 • Matematika – Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15 – obrada

 • Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja, nepripadanja – obrada i utvrđivanje

Raspored TV nastave za drugi razred

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • Srpski jezik – Kreativne slagalice – igrom kroz znanje – utvrđivanje

 • Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice – obrada

 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; prepoznavanje, imenovanje čime se ko bavi (šta je čije zanimanje) – obrada

Utorak, 23. februar 2021.

 • Srpski jezik – Ljubivoje Ršumović: Telefonijada, Vuk i ovca – obrada

 • Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice – utvrđivanje

 • Svet oko nas – Kalendar praznika – obrada

Sreda, 24. februar 2021.

 • Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – obrada

 • Srpski jezik – Brojevi. Osnovni brojevi – obrada

 • Likovna kultura – Pravimo ambijent, kostime i maske za zajedničku proslavu – sistematizacija

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • Srpski jezik – Pisanje brojeva slovima – obrada

 • Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje

 • Svet oko nas – Godišnja doba – obrada

Petak, 26. februar 2021.

 • Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice K, M – obrada

 • Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice. Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje

 • Muzička kultura – Falila mi se, narodna – obrada

Rasopored TV nastave za treći razred 

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • Srpski jezik – Govorna vežba: Dogodilo mi se – utvrđivanje

 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike – obrada

 • Engleski jezik – Izražavanje pripadanja /nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; Opisivanje uobičajenih aktivnosti – obrada i utvrđivanje

Utorak, 23. februar 2021.

 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira) – obrada

 • Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike – utvrđivanje

 • Priroda i društvo – Naučili smo o reciklaži – utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000 (tekstualni zadaci) – utvrđivanje

 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira ) – obrada

 • Likovna kultura – Reciklažom čuvamo prirodu. Umetnici recikliraju – obrada i vežbanje

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira) – utvrđivanje

 • Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000 – provera znanja

 • Priroda i društvo – Voda, vazduh, materijali – sistematizacija

Petak, 26. februar 2021.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju naslova knjiga i časopisa – obrada

 • Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – obrada

 • Muzička kultura – Resavo, vodo ladna. Ton i nota RE- obrada

Raspored TV nastave za četvrti razred 

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo – utvrđivanje

 • Matematika – Veza množenja i deljenja – utvrđivanje

 • Engleski jezik – Izražavanje vremena (hronološkog) i opisivanje uobičajenih dnevnih aktivnosti – obrada

Utorak, 23. februar 2021.

 • Srpski jezik – Zimski pejzaž – obrada

 • Matematika – Nula i jedan u operacijama množenja i deljenja – obrada

 • Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-magnetizam – obrada

Sreda, 24. februar 2021.

 • Matematika – Nula i jedan u operacijama množenja i deljenja – utvrđivanje

 • Srpski jezik – Slikamo rečima – utvrđivanje

 • Likovna kultura – Vežbe: toplo-hladno-slikanje-tempere – vežbe

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • Srpski jezik – H.K. Andersen: Ružno pače – obrada

 • Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – obrada

 • Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-elektricitet i magnetizam – utvrđivanje

Petak, 26. februar 2021.

 • Srpski jezik – H.K. Andersen: Ružno pače – utvrđivanje

 • Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – utvrđivanje

 • Muzička kultura – Ja posejah lubenice-narodna iz Srbije – obrada i obnavljanje

Raspored TV nastave za peti razred – RTS 2

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Pravopis: višečlani osnovni i redni brojevi – obrada

 • 8.35 – 9.05… Matematika – Sabiranje i oduzimanje uglova – vežbanje

 • 9.10 – 9.40… Istorija – Književnost, nauka i svakodnevni život starih Helena – obrada

Utorak, 23. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Merenje uglova – obrada

 • 8.35 – 9.05… Srpski jezik – Milica Stojadinović Srpkinja: Pevam pesmu – obrada

 • 9.10 – 9.40… Biologija – Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – sistematizacija

Sreda, 24. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Epska narodna pesma: Sveti Savo – obrada

 • 8.35 – 9.05… Tehnika i tehnologija – Prirodni resursi na Zemlji: energija i materijali – obrada / Upravljanje otpadom (reciklaža; zaštita životne sredine) – obrada i vežba

 • 9.10 – 9.40… Geografija – Oblikovanje reljefa dejstvom spoljašnjih Zemljinih sila – utvrđivanje

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Merenje uglova – produbljivanje

 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik- Izražavanje dopadanja i nedopadanja – obrada i utvrđivanje

 • 9.10 – 9.40… Biologija – Nasledni materijal i nasledne osobine – obrada

Petak, 26. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik- Sistematizacija gradiva: Gramatika – vežbanje i utvrđivanje

 • 8.35 – 9.05… Matematika- Sabiranje i oduzimanje uglova – korišćenje mere ugla – obrada

 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Scratch: Čuvanje i otvaranje postojećih projekata, Modifikovanje projekata – obrada i vežbanje

Raspored TV nastave za šesti razred – RTS 3

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Jezička kultura: O Svetom Savi (po izboru) – obrada

 • 8.35 – 9.05… Matematika – Sistematizacija gradiva

 • 9.10 – 9.40… Istorija – Kraj Srpskog carstva – obrada i utvrđivanje

Utorak, 23. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Četvorougao – obrada

 • 8.35 – 9.05… Jezička kultura – vežbanje / utvrđivanje

 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje. Pojam srednje vrednosti i greške pri direktnim merenjima – utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Vrste reči – ponavljanje i vežbanje

 • 8.35 – 9.05… Biologija – Biocenoza. Životne forme i prostorna organizacija – obrada

 • 9.10 – 9.40… Geografija – Faktori razmeštaja industrije, industrijski prostori u svetu i uticaj industrije na životnu sredinu – obrada / Industrija – utvrđivanje

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Matematika – Uglovi četvorougla – obrada

 • 8.35 – 9.05… Engleski jezik – Opisivanje ljudi, predmeta i mesta i opisivanje sposobnosti u sadašnjosti i prošlosti – obrada i utvrđivanje

 • 9.10 – 9.40… Fizika – Merenje zapremine čvrstih tela nepravilnog oblika pomoću menzure – laboratorijska vežba

Petak, 26. februar 2021.

 • 8.00 – 8.30… Srpski jezik – Ponavljanje o glagolskom vidu i rodu; ponavljanje o glagolskim oblicima – ponavljanje i vežbanje

 • 8.35 – 9.05… Matematika – Vrste četvorougla – obrada

 • 9.10 – 9.40… Informatika i računarstvo – Aritmetički operatori i promenljive: Aritmetički operatori, Računanje u Pajton-u – obrada i vežbanje

Raspored TV nastave za sedmi razred – RTS 3

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Mihajlo Pupin: Sa pašnjaka do naučenjaka, odlomak

 • 10.20 – 10.50… Matematika – Konstrukcije nekih pravilnih mnogouglova – utvrđivanje

 • 10.55 – 11.25… Istorija – Evropa i svetu u drugoj polovini 19. veka – sistematizacija

Utorak, 23. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – obrada

 • 10.20 – 10.50… Srpski jezik – Gramatika: Sistematizacija gradiva – ponavljanje/ utvrđivanje

 • 10.55 – 11.25… Biologija – Zaštita tela – obrada/utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Jezička kultura: Ponavljanje gradiva – ponavljanje

 • 10.20 – 10.50… Geografija – Afrika – veličina, naziv, geografski položaj, granice i razuđenost obala – obrada

 • 10.55 – 11.25… Hemija – Razdvajanje sastojaka smeša (dekantovanje, ceđenje, odvajanje magnetom) – obrada

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – utvrđivanje

 • 10.20 – 10.50… Engleski jezik – Iskazivanje predviđanja, odluka, planova i namera (Will and be going to, Present Continuous for future arrangements) – obrada i utvrđivanje

 • 10.55 – 11.25… Fizika – Vrste ravnoteže pomoću lenjira ili štapa. Poluga. Moment sile – obrada

Petak, 26. februar 2021.

 • 9.45 – 10.15… Srpski jezik – Jezička kultura: Ponavljanje o epskim tematskim krugovima, posebno o kosovskom tematskom krugu – ponavljanje

 • 10.20 – 10.50… Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – utvrđivanje

 • 10.55 – 11.25… Informatika i računarstvo – Biblioteka Pajgejm: Instalacija i pokretanje biblioteke Pajgejm – obrada

Raspored TV nastave za osmi razred – RTS 3

Ponedeljak, 22. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Teodosije: Žitije Svetog Save (odlomak) – obrada

 • 12.05 – 12.35… Matematika – Funkcija direktne proporcionalnosti – obnavljanje

 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslavija od 1929. do 1941. godine – obrada

 • 13.15 – 13.45… Fizika – Omov zakon za deo strujnog kola – utvrđivanje

Utorak, 23. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Pojam linearne funkcije – obrada

 • 12.05 – 12.35… Srpski jezik – Sveti Sava u narodnoj i autorskoj književnosti – vežbanje i utvrđivanje

 • 12.40 – 13.10… Biologija – Klimatske promene. Efekat staklene bašte – obrada

 • 13.15 – 13.45… Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) – utvrđivanje

Sreda, 24. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Obnavljanje gradiva iz gramatike- ponavljanje

 • 12.05 – 12.35… Geografija – Naselja Srbije. Beograd, glavni grad – utvrđivanje

 • 12.40 – 13.10… Istorija – Jugoslavija od 1929. do 1941. godine – utvrđivanje

 • 13.15 – 13.45… Hemija – Ugljovodonici-kombinovani zadaci – utvrđivanje

Četvrtak, 25. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Matematika – Pojam linearne funkcije – utvrđivanje

 • 12.05 – 12.35… Informatika i računarstvo – Vizuelizacija podataka u Džupajter okruženju: Tipovi predstavljanja (histogram, linijski grafikon, kružni grafikon) – obrada i vežbanje

 • 12.40 – 13.10… Fizika – Zavisnost električne struje od napona na otporniku – laboratorijska vežba

 • 13.15 – 13.45… Biologija – Klimatske promene; Efekat staklene bašte – utvrđivanje

Petak, 26. februar 2021.

 • 11.30 – 12.00… Srpski jezik – Zavisne rečenice – vežbanje

 • 12.05 – 12.35… Matematika – Grafik linearne funkcije – obrada

 • 12.40 – 13.10… Geografija – Osnovne odlike, podela i razvoj privrede – obrada

 • 13.15 – 13.45… Hemija – Alkoholi-nomenklatura, dobijanje, primena – obrada

(danubeogradu.rs)