Naučite decu kako da zadaju sebi ciljeve

Sama ideja cilja i zadavanje cilja za decu je poprilično kompleksna, pa je različito možete objasniti u zavisnosti od uzrasta deteta.

Svake nove školske godine ili polugodišta, prvog dana kad sednu u klupe, deca saznaju šta će da uče, šta se od njih očekuje i kakvi su ciljevi za odeljenje kao celinu. Dok je sve to u redu i sasvim legitimno sa stanovišta nastavnika koji vodi grupu dece, bilo bi lepo da deca imaju i sopstvene ciljeve, na čijem ispunjenju mogu da rade i budu ponosni kada ih ostvare. Sama ideja cilja i zadavanje cilja za decu je poprilično kompleksna, pa je različito možete objasniti u zavisnosti od uzrasta deteta.

Predškolci i ciljevi

Iako još uvek nemaju pretrpane školske rasporede, gomilu domaćih zadataka i druge aktivnosti vezane za školu i predškolci mogu da postave sebi ciljeve koje mogu sami da ostvare kod kuće. Dajte deci male ciljeve koji i inače predstavljaju dnevnu rutinu tipa „sad nam je cilj da se lepo obučemo i spremimo za danas“ i to će ih naučiti da je postavljanje ciljeva nešto što se obavlja svakog dana. Kada ispune ono što je postavljeno kao zadatak dajte im malu nagradu, najbolje u vidu pohvale kao „Bravo dušo, taj cilj si ispunio odlično!”.

Ne morate da se zaustavite kod oblačenja, možete da postavite deci i malo kompleksnije dnevne zadatke, na primer rečenicom: “Šta ćemo da radimo danas? Koji je tvoj cilj?“. Naglasite da je ono što osoba želi da uradi i može da postigne samau stvari njen cilj. Na primer, ako neko želi da živi zuvek, ili da njegovi roditelji uvek budu mladi, ne postoji ništa što ta osoba može da učini da to i ostvari. Zbog toga želja da se živi zauvek ne može da bude cilj.

Osnovne lekcije za ovaj uzrast:

 • Zajedno sa detetom postavite male dnevne ciljeve kao prvi korak.
 • Naglasite da je cilj ono što neko želi ali i može da uradi.

Školarci od I do IV razreda

Sa decom ovog uzrasta pravo je vreme da počenete da radite na njihovoj sposobnosti da postave realistične ciljeve i isplaniraju okvirno svoje akcije kako bi ostvarili cilj, uz obavezno nadgledanje dečijeg uspeha u tim projektima. Plan akcija može da bude onoliko jednostavan ili složen koliko to zrelost i godine deteta dozvoljavaju, a treba da sadrži sam cilj, vremenski rok u kome on treba da se ostvari i način da se realizuje.

Na primer, recimo da je u pitanju neki projekat za školu, možda sastav o nekom istorijskom događaju.

Cilj bi bio da se projekat, odnosno sastav, završi na vreme. Način kako da se ostvari cilj predstavalja u stvari podelu na manje kratkoročnije ciljeve koji jedan za drugim vode do ostvarenja pravog cilja.

 • Prvi ovakav kratkoročni cilj je istraživanje, odnosno prikupljanje materijala iz istorijskih knjiga ili sa interneta.
 • drugi kratkoročni cilj bi bio da se napiše grubi nacrt sastava
 • treći da se na osnovu njega napiše prva verzija sastava
 • četvrti da se pažljivo pročita i koriguje ta prva verzija
 • peti cilj da se preprave sve gramatičke greške.

Obavezno proveravajte kako dete napreduje i ohrabrujte ga s vremena na vreme, ali ga pustite da samo završi čitav projekat bez „držanja za ruku“.

Na šta treba obratiti pažnju:

 • Zajedno sa detetom prođite kroz akcioni plan.
 • Stalno proveravajte kako dete napreduje.

Školarci od IV do VIII razreda

Ovaj uzrast dece već može da shvati razliku između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Lako ćete im objasniti da su kratkoročni ciljevi oni koji mogu da se ostvare u kraćem vremenskom periodu, dok je za dugoročne ciljeve potrebno po nekoliko meseci, ako ne i godina da bi se realizovali, kao na primer, zanimanje kojim dete želi da se bavi kada poraste.

Kao praktičnu vežbu možete da date zadatak detetu da postavi sebi neki dugoročniji cilj koji može da se dostigne za nekoliko meseci ili godinu dana. To može da bude postizanje bolje ocene iz nekog predmeta, postizanje boljih rezultata u nekom sportu ili učenje nekog stranog jezika. Slično kao kod mlađe grupe, i ova grupa dece može da napravi plan ostvarenja cilja, ali plan sad već može da uključi i resurse koje dete može da koristi, načine na koje će nastojati da ostvari cilj, kao i potencijalne probleme sa kojima može da se sretne i moguća rešenja. Važno je da dete shvati da može da dođe i do prepreka u ostvarenju cilja, ali i da postoje načini da se one spreče ili reše. 

Vaši zadaci su da:

 • naučite decu šta su kratkoročni i dugoročni ciljevi.
 • pripremite decu da razmisle o mogućim poteškoćama i zajedno pripremite različita moguća rešenja.

Iako na prvi pogled deluje kao lagana lekcija ili ona koja se usvaja „u prolazu“ dok dete radi neke druge stvari, postavljanje ciljeva i planiranje njihove realizacije je veština koja će deci biti od izuzetne koristi ne samo kroz školovanje, već i u daljem životu. Sigurno da dete „upija“ i ovo znanje posmatrajući vaše navike i organizaciju, ali ako odvojite malo vremena da se posvetite posebno ovoj veštini i ohrabrite dete da je i samostalno koristi, već ste napravili korak dalje ka uspešnoj organizaciji života vašeg mališana, na čemu će vam kasnije biti više nego zahvalan.

 

Izvor: najboljamamnasvetu.com