ChatGPT - nova (ne)prilika za đake?

Veštačka inteligencija zapanjila je svet – šta je ChatGPT i može li on da zameni ljude?

Senzaciju u IT svetu u vidu alata ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) razvila je i predstavila kompanija OpenAI, a za samo nedelju dana isprobalo ga je više od milion korisnika, što nije uspelo nijednoj drugoj platformi. Sa njim je veštačka inteligencija postala dostupna svima, za sada bez ikakve naknade. Iako ovo nije prvi chatbot ovog tipa, njegova glavna prednost zasnovana je na modelu GPT-3.5 koji je jedan od najvećih i najnaprednijih jezičkih modela koji su trenutno dostupni. Osim što je je obučen na ogromnoj količini tekstualnih podataka skupljenih iz različitih izvora, interakcija između čoveka i kompjutera odvija se prirodnim jezikom a njegova sposobnost generisanja tekstualnih odgovora obuhvata i pisanje priča, eseja, nastavnih planova, ciljeva i rezultata učenja, scenarija za podkaste ili videe, izradu rubrika za vrednovanje pa čak i programiranje i pronalaženje grešaka u kodovima.

Za korišćenje ChatGPT-a potrebno je registrovati se na stranici openai.com. U nastavku prijave potrebno je složiti se sa uslovima korišćenja i potvrditi da imate 18 ili više godina, što istovremeno znači da od učenika mlađih od 18 godina ne bi trebalo tražiti da se prijave za korišćenje alata. Nakon unosa telefonskog broja, potrebna je verifikacija OpenAI API kodom. OpenAI prikuplja mnogo podataka od ChatGPT korisnika pri čemu se u delu Politika privatnosti navodi da se ti podaci mogu deliti sa dobavljačima trećih strana, telima za sprovođenje zakona i drugim korisnicima. Iako se u svakom trenutku može zatražiti brisanje ChatGPT računa, prethodno unešene upite nije moguće izbrisati, odnosno ti se podaci ne mogu ukloniti. Pitanja koja želite da postavite upisuju se u polje za unos koje se nalazi na dnu stranice ili odabirom opcije New Chat.

ChatGPT nije uvek pouzdan a podaci korišćeni za njegovo treniranje prikupljeni su pre 2021. godine. Prema ChatGPT FAQ, ChatGPT “nije povezan sa internetom i povremeno može dati netačne odgovore. Ima ograničeno znanje o svetu i događajima nakon 2021. i takođe može povremeno da proizvede štetna uputstva ili pristrasan sadržaj”, ne daje odgovore koji bi mogli da imaju opasne, odnosno etički neprihvatljive posledice.

Na pitanje „Da li je dozvoljeno koristiti ChatGPT u obrazovanju i u radu sa učenicima?“ sam chatbot odgovorio je: „…Nema univerzalnog odgovora na pitanje da li je dozvoljeno koristiti ChatGPT u obrazovanju i radu sa učenicima. To zavisi od politike i pravila određene obrazovne ustanove ili države. Neki obrazovni sistemi i škole mogu imati zakonska ograničenja ili smernice o tome kako se ChatGPT i slični programi mogu koristiti u obrazovanju. U svakom slučaju, važno je da nastavnici budu svesni da ChatGPT nije sposoban da razume kontekst ili namere pojedinaca, a odgovore ChatGPT-a treba shvatiti kao pomoć, a ne kao završnu reč. Nastavnici bi trebalo da budu uključeni u proces učenja i da pružaju podršku učenicima u radu s ChatGPT-om, da budu dostupni za odgovore na pitanja i pružanje dodatnih objašnjenja. Takođe je važno da nastavnici prate napredak učenika i da im pruže povratne informacije o njihovom radu….“

ChatGPT prilika i/ili neprilika? 

ChatGPT sigurno mogu da koriste nastavnici kao pomoć u izradi inovativnih nastavnih planova, planova predavanja, rubrika za ocenjivanje i sl. Uz pomoć alata mogu da upoređuju sopstvene sadržaje i ideje sa onima koje nudi ChatGPT, da preispitaju sopstveni pristup ocenjivanju, da primene ideje i metode za multimodalne aktivnosti razmišljanja i učenja, zatim i da uključe učenike u procenu ChatGPT odgovora u svrhu poboljšanja, razgovaraju sa učenicima o mogućnostima i ograničenjima veštačke inteligencije kao i o akademskom poštenju.

Da li ChatGPT donosi nove prilike ili neprilike u razred i u školu? Hoće li učenici koristiti rešenja bez kritičkog i logičkog razmišljanja neophodnog za akademski i životni uspeh? Da li je potrebno da škole ograniče pristup ChatGPT-u na mrežama i uređajima škola? Može li ovaj alat da pomogne u preispitivanju sopstvenog učenja?

O prilikama i neprilikama koje donosi ChatGPT u razred i u školu, chatbot navodi sledeće: „ Evo nekoliko prilika i negativnih strana koje ChatGPT može da donese u razred i školu:

Prilike:

 • Pomoć učenicima u razvoju veština komunikacije i izražavanja
 • Pomoć učenicima s posebnim potrebama ili onima koji zaostaju u učenju
 • Pomoć učenicima u razvoju veština razmišljanja i rešavanja problema
 • Pomoć učenicima u pripremama za ispite ili druge oblike ocenjivanja
 • Pomoć učenicima u upoznavanju s različitim temama i proširivanju znanja
 • Pomoć nastavnicima u obrazovanju učenika i prilagođavanju nastave prema potrebama pojedinih učenika

Negativne strane:

 • Zavisnost od tehnologije
 • Smanjenje kritičkog razmišljanja učenika
 • Nedostatak interakcije između učenika i nastavnika, što može smanjiti efikasnost učenja
 • Mogućnost zloupotrebe ChatGPT-a za pružanje lažnih odgovora ili za vređanje drugih
 • Troškovi korišćenja ChatGPT-a mogu biti visoki, zavisno od toga koliko se koristi i koliko je sofisticiran….“

ChatGPT članak

Za kraj, zatražila sam od chatbota da napiše članak o primeni ChatGPT u obrazovanju i prenosim ga u celini uz male jezičke korekcije…

… „Sve više se u svetu obrazovanja pojavljuje tehnologija koja omogućava personalizovano učenje i podučavanje, a jedna od takvih tehnologija je i ChatGPT. ChatGPT (eng. Chat Generative Pre-training Transformer) je program koji je sposoban stvara tekstove na osnovu datih uputstava i podataka. Ovaj alat se sve više koristi u obrazovanju, a njegova primena otvara nove mogućnosti u podučavanju i učenju.

Jedna od glavnih prednosti ChatGPT-a u obrazovanju je mogućnost personalizovanog pristupa učenju. Program se može prilagoditi individualnim potrebama i interesima pojedinca, što omogućuje bolje razumevanje gradiva i brže usvajanje znanja. Osim toga, ChatGPT omogućava podučavanje u različitim oblicima, poput vođenja razgovora ili pisanja eseja, što povećava raznolikost načina učenja i omogućava prilagođavanje različitim stilovima učenja pojedinaca.

Još je jedna prednost ChatGPT-a u obrazovanju, njegova sposobnost da prilagodi težinu gradiva prema nivou znanja pojedinca. Program može ponuditi lakše ili teže zadatke zavisno od toga koliko je pojedinac sposoban da savlada određeni materijal, što omogućava bolje prilagođavanje tempu učenja pojedinca.

Međutim, kao i kod svake tehnologije, postoje i neke mane koje treba imati na umu prilikom korišćenja ChatGPT-a u obrazovanju. Jedna od takvih mana je činjenica da ovaj program ne može da zameniti ljudski faktor u podučavanju, odnosno da ne može da ima interakciju sa učenicima na isti način kao što to mogu ljudi učitelji. Osim toga, postoji i rizik da se učenici oslanjaju previše na pomoć ChatGPT-a, što može dovesti do smanjenja motivacije za samostalno učenje i razvoj ličnih sposobnosti.

Ukratko, ChatGPT može biti korisna pomoć u obrazovanju, ali je važno da se koristi u saradnji sa ljudima učiteljima i da se pridržavaju odgovarajućih pedagoških principa. Ova tehnologija može da pomogne u poboljšanju personalizovanog pristupa učenju i poveća motivaciju i uspeh učenika.”

Koliko je članak uverljiv, smislen i prirodan, kao i da li ga je moguće zameniti za tekst koji je napisao čovek, procenite sami!

Mnogo je otvorenih pitanja i nejasnoća o tome šta ChatGPT donosi. Iako nas ova tehnologija i mogućnosti veštačke inteligencije zabrinjavaju, ne možemo se vratiti na tradicionalnu nastavu, posebno stoga što mnogi učenici uz tehnologiju dostižu svoj pun potencijal. Učiteljima i nastavnicima, preostaje, da isto kao i do sada, spremno dočekaju promene i primene nove metode i aktivnosti, kojima će uz pomoć novih tehnologija stvarati inkluzivna i fleksibilna okruženja za učenje.

 

Izvor: najboljamamanasvetu.com