Međunarodni dan obrazovanja

Obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava i ključni faktor za razvoj, mir i prosperitet.

Obarzovanje omogućava ljudima da steknu znanja, veštine i vrednosti koje su potrebne za lični i profesionalni rast, kao i za doprinos društvu i svetu.

Obrazovanje takođe promoviše demokratiju, toleranciju, solidarnost, kulturu i dijalog među različitim narodima i civilizacijama.

Međutim, obrazovanje je i dalje nedostupno, nekvalitetno ili nepravedno za mnoge ljude širom sveta, posebno za one koji žive u siromaštvu, ratu, diskriminaciji ili marginalizaciji.

Prema podacima UNESCO-a, oko 258 miliona dece i mladih nema pristup osnovnom i srednjem obrazovanju, a oko 773 miliona odraslih je nepismeno. Osim toga, mnogi obrazovni sistemi ne pružaju relevantno, inkluzivno i holističko obrazovanje koje odgovara potrebama i izazovima 21. veka.

Zbog toga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 24. januar za Međunarodni dan obrazovanja, sa ciljem da se podigne svest i mobilizuje akcija za ostvarenje globalnog cilja održivog razvoja broj 4, koji se odnosi na obezbeđivanje kvalitetnog, pravednog i celoživotnog obrazovanja za sve.

"Međunarodni dan obrazovanja je prilika da se proslavi uloga i značaj obrazovanja u izgradnji boljeg sveta, kao i da se ukaže na probleme i izazove sa kojima se suočava obrazovanje u različitim kontekstima i regionima".

Tema Međunarodnog dana obrazovanja za 2024. godinu je "Učenje za trajni mir".

UNESKO i Grupa prijatelja za obrazovanje i celoživotno učenje organizuju panel visokog nivoa Učenje za trajni mir povodom Međunarodnog dana obrazovanja.  

Učenje za mir mora biti transformativni proces, koji omogućava učenicima da steknu suštinska znanja, vrednosti, stavove, veštine i ponašanja, osnažujući ih na taj način da služe kao katalizatori mira u svojim zajednicama. Osnova mirnijih, pravednijih i održivijih društava postavljena je kroz obrazovanje, silu koja prožima svaki aspekt našeg svakodnevnog života i sveukupne perspektive. 

"Aktivna posvećenost miru danas je hitnija nego ikada: obrazovanje je centralno za ovaj poduhvat".

Neki od načina na koje se može obeležiti Međunarodni dan obrazovanja su:

- Organizovanje i učešće u online ili offline događajima, kao što su paneli, vebinari, radionice, izložbe, festivali, takmičenja, koji promovišu i raspravljaju o temi i ciljevima Međunarodnog dana obrazovanja.

- Podržavanje i sprovođenje inicijativa i projekata koji doprinose poboljšanju pristupa, kvaliteta i pravednosti obrazovanja, kao što su stipendije, mentorstva, volontiranje, partnerstva, zagovaranje, istraživanje, inovacije, itd.

- Deljenje i širenje informacija, poruka, priča, primera, resursa, koji ističu značaj i vrednost obrazovanja, kao i izazove i rešenja sa kojima se suočava obrazovanje u različitim kontekstima i regionima.

- Uključivanje i saradnja sa različitim akterima i sektorima, kao što su vlade, međunarodne organizacije, civilno društvo, privatni sektor, mediji, akademska zajednica, nastavnici, učenici, roditelji, koji su uključeni ili zainteresovani za obrazovanje i njegov razvoj.

 

Izvor: novosti.rs