Najveće promene u biologiji i fizičkom

Istražujemo šta donose predlozi novih nastavnih programa za peti razred osnovne škole. U ZUOV-u ističu da su nastojali da urade “dovoljno instruktivni tekst za primenu ovog programa”.

Nakon što je Nacionalni prosvetni savet (NPS) usvojio novi nastavni plan za peti i šesti razred osnovne škole, članovi tog tela na narednoj sednici 9. maja razmatraće predlog nastavnog programa za peti razred. Ako je suditi po dužini prethodne sednice NPS-a na kojoj je iz drugog pokušaja i to na ivici kvoruma usvojen novi nastavni plan, rasprava o predloženim programima biće žestoka. U igri je nekoliko scenarija – da NPS prihvati delimično korigovane programe, da ih, u slučaju negativnog mišljenja Saveta, donese ministar prosvete, a prema nezvaničnim saznanjima Školskog portala, razmatra se i opcija da za narednu školsku godinu budu usvojeni samo program za informatiku, tehniku i tehnologiju i fizičko i zdravstveno vaspitanje, a da se sve ostalo odloži za godinu dana. Time bi se dobilo na vremenu da se urade novi udžbenici (pre svega za biologiju koja je pretrpela najviše izmena), ali i da se nastavnici obuče za rad po novom konceptu, s obzirom da je glavna novina u programu orijentacija na ishode.  

Na tom tragu je i obrazloženje stručnjaka Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) da su posebnu pažnju posvetili pisanju dela programa koji se odnosi na uputstvo  za ostvarivanje predmetnih ishoda, jer je, kako kažu, ovo prvi program za osnovno obrazovanje ishodovno orijentisan i koji će realizovati nastavnici bez iskustva u radu sa takvim konceptom. U ZUOV-u ističu da su nastojali da urade “dovoljno instruktivni tekst za primenu ovog programa”, ali s druge strane izražavaju uverenje da je “za puno razumevanje i primenu novog koncepta neophodna detaljna obuka nastavnika”.

Školski portal predstavlja najvažnije predložene novine.

BIOLOGIJA

Radna grupa ZUOV-a, predložila je potpuno nov program biologije, rukovodeći se rezultatima međunarodnih istraživanja PISA i TIMSS, kao i anketom, sprovedenom među tri stotine učenika osmog razreda, koji su izneli svoja zapažanja o programu tog predmeta. Nevenka Arsenijević Majer, savetnica koordinatorka za biologiju u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, kaže da je prva novina promena koncepta programa biologije za ceo ciklus (od petog do osmog razreda).

- Umesto linearnog uveli smo spiralni model. To znači da se polazi od iskustva učenika na koje on sam, uz podršku nastavnika, gradi novo znanje, veštine, stavove i vrednosti, iz razreda u razred; ključni pojmovi se ponavljaju, ali uz produbljivanje i uz drugačiju primenu, što omogućava učenicima da ranije upoznaju pojmove koji bi inače bili „sačuvani“ za kasnije; uz korelacije među predmetima, i jačanjem međupredmetnih kompetencija. Ovakav program bi trebalo da obezbedi učenicima funkcionalno, a ne faktografsko znanje – kaže za Školski portal Arsenijević Majer.

Umesto botanike, u petom razredu učenici izučavaju:1) osobine glavnih grupa živih bića, kroz oglede i druge vidove istraživačkog rada, poštujući proceduru koju nastavnik formuliše; 2) osobine u spoljašnjoj građi koje su rezultat prilagođavanja uslovima u kojima žive; 3) osobine organizama u okviru jedne vrste po kojima su slični međusobno i osobine po kojima se razlikuju; ulogu polnog i bespolnog razmnožavanja u nastanku različitosti između organizama iste vrste; nasledne osobine i osobine koje nastaju pod uticajem sredine u kojoj organizmi žive; ulogu sredine na razviće i svake jedinke i razvoj vrste: 4) promene u spoljašnjoj sredini koje dovode do smanjenja i gubitka biološke raznovrsnosti; svoje mesto i ulogu u životnoj sredini; 5) elemente zdravog načina života.

- U programu petog razreda polazi se od čoveka, jer je kao živo biće ovom uzrastu najbliži. Tako će sve osobine čoveka, pa i razmnožavanje i razviće, biti proučene bez izdvajanja od ostalih organizama. U oblasti Čovek i zdravlje je predviđeno da se ponove osobine koje se razvijaju u pubertetu i da se povežu sa ličnom higijenom, higijenom životnog prostora, odnosima među polovima i opasnostima od preranog stupanja u seksualne odnose – ističe Arsenijević Majer

Druga novina u programu, koja prema njenim rečima takođe treba da obezbedi funkcionalno znanje, je orijentacija na dostizanje ishoda, umesto na isporučivanje sadržaja, a sve to podrazumeva i drugačiju ulogu nastavnika.

- On ima veću slobodu da bira metode, sadržaje, strategije učenja i oblike rada koji stimulišu razvoj predmetnih i međupredmetnih kompetencija. Ta pozicija, ujedno, daje i veću odgovornost nastavnika u smislu kontinuiranog praćenja, vrednovanja i analize učeničkih postignuća i korišćenje tih rezultata za promenu dela sopstvene nastavne prakse – ističe Arsenijević Majer.

FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

Sadašnji predmet fizičko vaspitanje menja naziv u fizičko i zdravstveno vaspitanje što je uslovilo „ugradnju“ sadržaja iz zdravstvenog vaspitanja u program. Miroslav Marković, savetnik koorinator u ZUOV-u kaže za Školski portal da su sadržaji ovog predmeta podeljeni na obavezne i proporučene, imajući u vidu uzrast učenika, kompetencije nastavnika i materijalno-tehničke uslove u školama. Uzimajući u obzir mišljenja nastavnika o tome šta je neophodno ojačati u programu, akcenat je stavljen na razvoj fizičkih sposobnosti učenika. U program su ubačene preporučene aktivnosti kao što su aerobik, orijentiring (kao novi), klizanje, skijanje, koje su ranije bile deo kursnih oblika rada, a oni više ne stoje u programu.

Na pitanje šta će đaci učiti iz zdravstvenog vaspitanja, Marković pojašnjava da su to sadržaji koji se tiču uticaja fizičkog vežbanja na zdravlje i razvijanje zdravih životnih navika kod učenika. Kao primer navodi nekoliko tema: održavanje lične opreme za vežbanje i poštovanje zdravstveno-higijenskih mera pre i posle vežbanja, lična i kolektivna higijena pre i posle vežbanja, uticaj pravilne ishrane na zdravlje i razvoj ljudi, ishrana pre i posle vežbanja, vežbanje i igranje na čistom vazduhu...

- Sadržaji iz zdravstvenog vaspitanja pratiće proces vežbanja, o njima će nastavnik pričati pre, za vreme i tokom vežbanja. Posebni teorijiski časovi predviđeni su samo kada nije moguće realizovati praktičnu nastavu u objektima ili terenima za fizičko vaspitanje i to ne više od četiri časa u toku školske godine – ističe Marković.

Novina je i da više nema oslobađanja od časova fizičkog vaspitanja kako je to dosad bio slučaj. Sagovornik Školskog portača ističe da učenik može biti oslobođen samo od praktičnog dela programa nastave za određeni period, polugodište ili celu školsku godinu na osnovu preporuke izabranog lekara, ali da je obavezan da prisustuvje časovima. Za rad sa oslobođenim učenicima nastavnik sačinjava poseban program rada baziran na usvajanju teorijskih i vaspitnih sadržaja u skladu sa programom i korelaciji sa sadržajima drugih predmeta.

- Oslobođenim učenicima treba pružiti mogućnost da sude, vode statistiku, registruju rezultat ili prate nivo aktivnosti učenika na času ili školskom takmičenju, zatim da naprave edukativni poster ili elektronsku prezentaciju, pripreme reportažu sa sportskog događaja...– ističe Marković.

Škole će biti obavezne da u okviru svog školskog programa realizju nedelju školskog sporta koja obuhvata takmičenja u sportskim disciplinama, kulturne manifestacije sa ciljem promocije fizičkog vežbanja, sporta i zdravlja (likovne i druge izložbe, folklor, ples, muzičko-sportske radionice, slet...), kao i đačke tribine i radionice (o zdravlju, istoriji fizičke kulture, sportu, rekreaciji, „ferpleju“, posledicama nasilja u sportu, tehnološka dostignuća u vežbanju i sportu i drugo.).

Velika novina u nastavnom planu i programu je uvođenje obaveznih fizičkih aktivnosti koje će zameniti sadašnji obavezni izborni predmet izabrani sport.

- Ove aktivnosti organizuju se prema posebnom rasporedu u skladu sa prostornim mogućnostima škole i potrebama učenika u trajanju od 1,5 čas nedeljno. Plan rada ovih aktivnosti je sastavni je deo planiranja u fizičkom i zdravstvenom vaspitanju. Škola se opredeljuje za jedan od ponuđenih načina organizacije ovih aktivnosti na predlog stručnog veća – kaže naš sagovornik.

Te aktivnosti mogu da se organizuju neposredno po završetku rednovne nastave, nakon poslednjeg časa po posebnom rasporedu u trajanju od 45 minuta, jednom u toku nedelje. Radi efikasnijeg rada i obuhvaćenosti svih učenika dozvoljeno je spajanje dva odeljenja istog razreda, a dva nastavnika rade istovremeno sa dva odeljenja. U školama koje imaju odgovarajuće materijalno-tehničke i prostorne uslove, fond od pola školskog časa, na nedeljnom nivou, može se realizovati tako što će učenici svake druge nedelje imati jedan čas tih aktivnosti ili dva na mesečnom nivou. Postoji i mogućnost da se fond od pola časa realizuje kumulativno jednom u tromesečju, u ukupnom trajanju od šest školskih časova odnosno 4,5 sata. Stručno veće može predložiti i neki drugi način organizacije ovih aktivnosti, posebno ukoliko se škola opredeli da ih realizuje izvan ustanove (plivanje, skijanje, klizanje, orijentiring...), navodi naš sagovornik.

 U ponedeljak na Školskom portalu pročitajte kakve su promene predložene u programima za predmete srpski jezik i istorija.

 Vesna Stamenić