Direktori na obuci za dobijanje licence

Najbolji direktori osnovnih i srednjih škola, kao i predškolskih ustanova, dva dana su pohađali obuku koja je priprema za polaganje ispita za dobijanje licence.

Najbolji direktori osnovnih i srednjih škola, kao i predškolskih ustanova, dva dana su pohađali obuku koja je priprema za polaganje ispita za dobijanje licence. Još od 2003. godine prosvetni zakoni predviđaju da na čelu ustanova budu ljudi sa licencom, ali je ovaj posao odlagan više puta. Posle 15 godina čekanja, očekuje se da u martu sledeće godine prvi direktori dobiju "sertifikat" za rad.

Prvo će morati da bude usvojen pravilnik o licencama, a da bi već od marta mogli da polažu, rukovodioci su u obavezi da pripreme istraživački rad koji će braniti pred komisijom.

Jasmina Đelić iz Ministarstva prosvete objašnjava da je ukupno 250 direktora u Srbiji proteklih godina ocenjeno najvišom ocenom. Na obuci tokom prethodna dva dana bilo ih je 83. Svi su na spoljašnjem vrednovanju dobili četvorke, što je najviša moguća ocena.

- Za njih smo organizovali dvodnevne obuke, dok će lošije ocenjeni direktori imati obuku u trajanju od 13 dana. Četiri dana biće interaktivna predavanja, a preostalih devet onlajn obuka - objašnjava Jasmina Đelić i dodaje da tokom obuke direktori treba da steknu znanja i veštine potrebne za rukovođenje školom ili predškolskom ustanovom.

Naša sagovornica objašnjava da će do oktobra 2019. godine svi direktori morati da imaju licencu. Zakon predviđa da i nastavnici koji ispunjavaju uslove da budu direktori mogu da polažu za licencu za direktora.

Prema rečima Miomira Dragaša, direktora OŠ "Ivan Goran Kovačić" i jednog od učesnika obuke, za direktore je izuzetno važno da budu dobri menadžeri, pa je deo obuke posvećen i predavanjima iz ove oblasti.

- Na seminaru su bila 83 direktora, od kojih je više od 30 njih iz Beograda. Svi su spoljašnjim vrednovanjem dobili najvišu ocenu za svoj rad - kaže Đurađ Banjac, direktor Elektrotehničke škole "Zemun" i ističe da su kriterijumi za ocenjivanje mnogobrojni, a među njima su i opremljenost škole, stručnost predavača za određene predmete, saradnja sa učenicima i roditeljima...

POSLE dvodnevnog seminara u Beogradu, obuke će biti organizovane u Kragujevcu i  Zrenjaninu. Ove obuke organizuje Ministarstvo prosvete, a za direktore koji su dobili manje od četvorke, obuku će organizovati Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja.

Izvor: Novosti.rs