Festival biologije u Kruševcu „BIOFEST"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac i Stručno udruženje biologa Kruševac u saradnji sa Naučnim klubom Kruševac, organizovali su polovinom aprila prvi festival biologije u susret Danu planete Zemlje.

Cilj festivala „BIOFEST" je promocija biologije kao nauke deci, učenicima i mladima i da se približi biologija na neposredan način svima koji vole biologiju i njene discipline. U interaktivnim radionicama, predavanjima, demonstarcijama, otvorenim ogledima zainteresovani su mogli da vide i korelaciju biologije sa drugim naukama.

Realizatori radionica su članovi nastavnici Udruženja biologa a učešće u programu su uzeli i nastavnici geografije, fizike i hemije kao i Institut za krmno bilje Kruševac, Astronomsko udruženje Eureka i PU „ Nata Veljković“ sa svojim postavkama.

 „BIOFEST" sadrži 22 postavke sa radionicama, predavanjima, demonstarcijama, otvorenim ogledima gde su zainteresovani mogli da vide i korelaciju biologije sa drugim naukama koje su imale za cilj podizanje kompetencija učenika i istraživačkog duha a prati je izložba likovnih radova dece predškolskog uzrasta PU „Nata Veljković“ vrtić „Neven“ sa temom Eko bašta „Priroda i mašta“.

Od neurobiologije, biofizike, botanike, biljne fiziologije, anatomije preko astrobiologije, genetike, biogeografije, ekologije, mikologije, zoologije smenjivale su se postavke gde su učenici mogli aktivno da učestvuju i demonstriraju sa realizatorima oglede.

„Biofest“ je posetilo preko 400 učenika sa svojim nastavnicima iz svih osnovnih šola kruševačkog kraja, kao i učenici iz Politehničke škole Milutin Milanković i Gimnazije Kruševac sa svojim profesorima.

Olivera Kolarić, profesor biologije