Pisanje imena i prezimena

Koliko često pravimo pravopisne greške?

Nastava se polako bliži kraju, a pred nama je deo školske godine kada se mahom bavimo administrativnim poslovima: popunjavamo knjižice, svedočanstva, diplome, uverenja... Ko ne zna o čemu se radi, mogao bi da kaže: „Uf, jaka stvar”. Međutim, razredne starešine treba da popune i po nekoliko desetina različitih dokumenata za kratko vreme i, iako svi znamo da „ko radi, taj i greši”, dodatni stres stvara i činjenica da u ovom slučaju nema mesta greškama.

Kako bismo neke jezičke probleme predupredili i pomogli kolegama, ovoga puta ću vas podsetiti na pravila koja se odnose na pisanje imena i prezimena, a u glavnim ulogama naći će se čuveni Petar Petrović i Marko Marković, pošto najviše zabuna nastaje onda kada treba napisati muško ime. :) Nadam se da će vam koristiti da znate sledeće: 

1. U srpskom jeziku uobičajeno je da se prvo piše IME, pa PREZIME. Dakle, treba pisati Petar Petrović, a ne Petrović Petar. Obrnutim redosledom, prezime, a zatim ime, navode se imena u spiskovima, listama ili registrima – onda kada je potrebno da radi bržeg i lakšeg snalaženja imena i prezimena navodimo po azbučnom redu. Svedočanstva, na primer, nisu lista i pišemo ih pojedinačno, tj. zasebno za svakog učenika, te se piše prvo ime, pa prezime. 

2. Muška imena i prezimena MENJAJU SE PO PADEŽIMA, te je potpuno pogrešno pisati da se diploma dodeljuje Marković Marku. Bilo da je u pitanju nagrada, svedočanstvo, diploma, zapisnik sa veća i slično, ime i prezime dotičnog učenika ili kolege menjaće se po padežima: odeljenje Marka Markovića, uručujemo Marku Markoviću, imenujemo Petra Petrovića, u saradnji sa Petrom Petrovićem (ne Petrović Petrom) i tako dalje.

Isto pravilo važi i za prezimena koja se ne završavaju na –ić. Ukoliko je vaš učenik Vasa Ladački, svedočanstvo će se ispisati za Vasu Ladačkog, a uručićete ga Vasi Ladačkom. 

3. Što se tiče pisanja ženskih imena i prezimena, mogu samo da konstatujem da je sa nama ženama lako – barem u ovom slučaju. :) Ime se menja po padežima, a prezime ostaje nepromenjeno. Dakle, pisaće se: odeljenje Milene Pavlović, uručujemo Mileni Pavlović, imenujemo Milenu Pavlović, u saradnji sa Milenom Pavlović... Isti princip zadržavamo i kod prezimena koja se ne završavaju na –ić: odeljenje Vesne Ladački, uručujemo Vesni Ladački, imenujemo Vesnu Ladački i tako dalje. 

Za što manje grešaka i srećan rad!

Jelena Bratić