Ishodi vs. ciljevi obrazovanja

U novim programima suočavamo se sa mnogim terminima koji nam deluju poznato i liče jedni na druge. Tu su ishodi, ciljevi, specifični i opšti, kompetencije... U ovom tekstu pokušaćemo da razjasnimo neke od njih.

U novim programima pisaćemo ishode. Ishodi su očekivani rezultati, pokazatelji onoga šta učenik treba da zna, razume, može i ume da uradi na kraju razreda, ciklusa ili nivoa obrazovanja, odnosno šta je naučio tokom procesa nastave. Možemo reći da su ishodi spisak naših lepih želja šta želimo da postignemo sa našim đacima, ali one su i više od toga jer moraju biti makar proverljivi, ako već nisu merljivi. Merni instrumenti za ostvarenost ishoda su standardi. Uostalom, na osnovu standarda prave se zadaci. 

Obično nastavnici postave pitanje u čemu je razlika između ishoda i cilja. Već sam objasnio šta je ishod, da je to naše očekivanje šta učenik treba da postigne. Cilj je naše očekivanje od časa koji radimo. Ako predajemo u nastavi biologije uvod u sistematiku, cilj nam je da učenicima približimo ideju te nauke – da razumeju da u masi organskih vrsta mora da se uvede neki red radi lakšeg proučavanja. Ishod može biti i ambiciozniji, pa da učenici budu osposobljeni da prave dihotome ključeve (neke vrste grafika koji pomažu u raspoznavanju vrsta), a standard može biti da učenik ume da razvrsta metodski odabrane vrste u neku od kategorija. Sve ovo zvuči slično i granice su vrlo tanane, a da se ne lažemo, nekad ih i nema. 

Najbitnije je da imamo dobre motive tokom realizacije nastave i da uvek imamo na umu da znanja učinimo životnim, odnosno primenljivim. Značajno je da đaci „vežbaju“ mozak i da se osposobe za rešavanje problema sa kojima će se u životu suočavati. Ove namere najkonkretnije opisuju kompetencije. 

Kompetencija je skup povezanih znanja, veština, stavova i sposobnosti koje jednoj osobi omogućavaju da obavi određenu aktivnost u datom kontekstu, realnoj situaciji. Ako vam sve ovo nije previše, da još razjasnimo šta su opšte predmetne, a šta specifične predmetne kompetencije. Opšta predmetna kompetencija predstavlja skup znanja, veština i stavova koje se razvijaju u okviru jednog nastavnog predmeta, dok su specifične isto to ali primenjeno samo na ključne oblasti nastavnog predmeta. 

Postoje i međupredmetne kompetencije, ali o njima drugi put.

Dejan Bošković