Online i TV nastava za učenike osnovnih škola od 9. do 11. septembra

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a u nastavku se nalazi raspored časova od 9. do 11. septembra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Rapored nastave za I razred osnovne škole

Sreda, 9. septembar 2020.

 1. Matematika – Geometrijska tela, obrada

 2. Srpski jezik – Reči i rečenice, obrada

 3. Likovna kultura – Oblici, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Volim da se igram: Omiljena igračka i igra koju igram u svom domu

 2. Matematika – Geometrijska tela, utvrđivanje

 3. Svet oko nas – Pravila ponašanja u školi, obrada

Petak, 11. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Od kuće do škole – govorna vežba, obrada

 2. Matematika – Predmeti oblika kruga, pravougaonika, kvadrata i trougla, obrada

 3. Engleski jezik – Upoznavanje (predstavljanje imenom, osnovni pozdravi), uvodni čas / obrada

Raspored nastave za II razred osnovne škole

Sreda, 9. septembar 2020.

 1. Matematika – Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja (36 + 7), obrada

 2. Srpski jezik – Podela reči na slogove u izgovoru (jednostavniji slučajevi); Izgovaranje brzalica, obrada

 3. Likovna kultura – Svetlost i oblici, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Miroslav Antić: Tajna, obrada

 2. Matematika – Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja (36 + 7), utvrđivanje

 3. Svet oko nas – Škola i simboli naše domovine, utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Miroslav Antić: Tajna, recitovanje stihova, utvrđivanje

 2. Matematika – Oduzimanje jednocifrenog broja od dvocifrenog (45 – 8), obrada

 3. Muzička kultura – Zvuk i ton, Zorislava M. Vasiljević, obrada

Rapored nastave za III razred osnovne škole

Sreda, 9. septembar 2020.

 1. Matematika – Stotine prve hiljade – čitanje i pisanje, utvrđivanje

 2. Srpski jezik – Vrste rečenica po značenju, obnavljanje znanja iz drugog razreda

 3. Likovna kultura – Crtački materijali i tehnike, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – „A zašto on vežba“, Dušan Radović, obrada

 2. Matematika – Desetice prve hiljade – čitanje i pisanje, obrada

 3. Priroda i društvo – Reljef i površinske vode našeg kraja, utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – „A zašto on vežba“, Dušan Radović, utvrđivanje

 2. Matematika – Desetice prve hiljade – čitanje i pisanje, utvrđivanje

 3. Muzička kultura – „Zdravo vojsko“, Miodrag Ilić Beli, obrada pesme po sluhu

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Sreda, 9. septembar 2020.

 1. Matematika – Čitanje i pisanje brojeva do milion-utvrđivanje

 2. Srpski jezik – Zanimljivi tekstovi iz dečije štampe

 3. Likovna kultura – Dekolaž To sam ja na drugi način-slikanje

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Stevan Raičković: Ko da to bude-obrada

 2. Matematika – Zapisivanje brojeva u obliku zbira proizvoda-obrada

 3. Priroda i društvo – Moja domovina Republika Srbija-utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Omiljeni junak crtanog filma-obrada

 2. Matematika – Mesne vrednosti cifara-obrada

 3. Muzička kultura – Šaputanje-N. Hercigonja, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Sreda, 9. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Branko Radičević: Pevam danju, pevam noću

 • 8.35… Tehnika i tehnologija – Pravila ponašanja i rada u kabinetu / Organizacija radnog mesta

 • 9.10… Geografija – Naziv i istorijski razvoj geografije; predmet proučavanja; podela i značaj

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Inicijalni test (predlog zadataka i analiza), provera znanja

 • 8.35… Engleski jezik – 3. Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje

 • 9.10… Biologija – Organizmi su građeni od ćelija; jednoćelijski, višećelijski organizmi – obrada

Petak, 11. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Jezička kultura – čas o poeziji, o pesmama

 • 8.35… Matematika – Deljivost u skupu N0, obrada

 • 9.10… Informatika i računarstvo – Jedinstvo hardvera, softvera i servisa

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Sreda, 9. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Inicijalni test

 • 8.35… Biologija – Građa ćelije – obrada / Građa ćelije – utvrđivanje

 • 9.10… Geografija – Pojam geografske karte i njen razvoj kroz istoriju / Sistematizacija

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Suprotni brojevi. Apsolutna vrednost. Upoređivanje celih brojeva, utvrđivanje

 • 8.35… Engleski jezik – Predstavljanje sebe i drugog uz korišćenje jednostavnijih jezičkih sredstva…

 • 9.10… Fizika – Metode istraživanja u fizici, Fizika i druge nauke Utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Isidora Sekulić: Bure

 • 8.35… Matematika – Sabiranje celih brojeva, obrada

 • 9.10… Informatika i računarstvo -Rad sa datotekama na različitim uređajima

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Sreda, 9. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Književnost: Papirni brodovi, Rabindranat Tagore

 • 10.20… Geografija – Južna Evropa/Države južne Evrope nastale raspadom SFRJ

 • 10.55… Hemija – Hemija i njen značaj. Supstance. Vrste supstanci, utvrđivanje / Hemijska laboratorija i eksperiment, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Rešavanje jednačine x2 = a, a ≥ 0, Kvadratni koren, obrada

 • 10.20… Engleski jezik – Predstavljanje sebe i drugih i traženje…

 • 10.55… Fizika – Pojam ubrzanja, obrada / Sila kao uzrok promene brzine tela, Pojam ubrzanja, utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Govorna vežba

 • 10.20… Matematika – Kvadratni koren, utvrđivanje

 • 10.55… Informatika i računarstvo – Računarska grafika

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Sreda, 9. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Jezik svakodnevne komunikacije – govoreni i pisani

 • 12.05… Geografija – Geografski položaj, granice i veličina Srbije

 • 12.40… Istorija – Međunarodni odnosi u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka (obrada)

 • 13.15… Hemija – Kiseonik – svojstva i primena, obrada

Četvrtak, 10. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Talesova teorema, obrada

 • 12.05… Informatika i računarstvo – Kreiranje radne tabele i unos podataka

 • 12.40… Fizika – Primena zakona održanja energije na oscilatornom kretanju, obrada

 • 13.15… Biologija – Raznovrsnost živog sveta, biodiverzitet – utvrđivanje

Petak, 11. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Ponavljanje gradiva iz 7. razreda: Istorija jezika

 • 12.05… Matematika – Talesova teorema, utvrđivanje

 • 12.40… Geografija – Postanak i teritorijani raspored glavnih reljefnih celina

 • 13.15… Hemija – Nemetali, vodonik i kiseonik, utvrđivanje