Budite najbolji što možete

"Ne morate biti bolji od drugih, budite samo najbolji što možete." Dušan Radović

Životni stav prema tuđem uspehu može biti podstrek, ali i kamen spoticanja svakog čoveka, pa i deteta. U zavisnosti od našeg karaktera, prihvatanje uspeha naših prijatelja ili kolega u mnogome može uticati na naš dalji rad, ali i život.

Ovog puta želim da sa vama podelim pozitivna iskustva koja nosim iz svoje škole. Komunikacija sa kolegama je, kao i u svakoj profesiji, svakodnevna. Svako od nas prosvetnih radnika, u principu, ne zavisi od drugih. Samostalno osmišljava čas, vodeći računa o strukturi dece u odeljenju, njihovom predznanju i mogućnostima. Ipak, razgovori koje vodimo mogu poboljšati rad svakoga. Od različitih ideja i materijala za rad koje razmenjujemo, preko informacija koje saznajemo van škole i međusobno ih delimo, pa sve do prijateljskih razgovora. Nekada je samo dovoljno i to što znamo da smo jedni drugima vetar u leđa. Mi se, kao što verujem i mnogi od vas, možemo pohvaliti uspesima naših učitelja i nastavnika i nagradama koje su osvojili svojim primerima dobre prakse. Često su oni bili plod timskog rada ili bar podstaknuti radom, pomoći i podrškom kolega. Više puta smo kao škola nagrađivani u ovoj oblasti.

Ako smo zadovoljni sobom, a u isto vreme uviđamo prostor da se profesionalno i ljudski nadograđujemo, tuđi uspeh ili dobra ideja mogu biti samo pozitivan podsticaj. U tom slučaju ćemo na drugoga gledati sa poštovanjem, a njegov rad iskoristiti kao primer koji treba slediti. Jedna dobro realizovana ideja može biti, svakom od nas, signal za more novih i kreativnijih. Samo kada smo iskreni sa sobom, prihvatimo tuđ uspeh ne kao nešto što nas sputava, već kao priliku da naučimo i budemo bolji. Tada ćemo uspeti da napredujemo i budemo istinski zadovoljni. Srećom, imam priliku da sarađujem sa divnim kolegama i koleginicama. Veoma poštujem njihovo iskustvo i želju da pomognu drugima. Saradnja, kako u okviru jednog, tako i u okviru više odeljenjskih veća ili barem njihovih predstavnika doprinela je uspešnoj realizaciji mnogih projekata. Uvažavanje kolege sa kojim delimo učionicu i njegovog rada sa decom, doprinelo je zajedničkom osmišljavanju što lepšeg i funkcionalnijeg prostora za realizaciju nastave. Međusobni respekt i poštovanje uticali su da svako od nas bude otvoren kako za pohvalu, tako i za konstruktivnu kritiku. Samo u tom slučaju možemo uspeti da podignemo svoj rad na viši nivo. Podrška od pre svega prijateljice, ali i koleginice Gordane Dešić, koja je u jednom periodu mog rada imala presudni značaj, pomogla mi je da shvatim da veliki ljudi i profesionalci poštuju i vrednuju predan rad drugih.

Pretpostavljam da je i strah od neuspeha vrlo često razlog zbog čega neko teško prihvata tuđi uspeh. Tada nesvesno, pokazuje osobine kojih se, najverovatnije i sam stidi. U tom slučaju je najvažnija borba sa samim sobom. Kada pobedite slabića u sebi, spremni ste za nove uspehe i radost koju pruža podrška drugom. U tom slučaju ćete doživeti da i sami budete podržani u nekoj kreativnoj zamisli.

Imala sam prilike da sarađujem sa mnogim divnim ljudima, velikim učiteljima i puno naučila o tome kakav učitelj želim da budem. Prihvatala sam dobronamerne sugestije koje su mi samo pomogle da moj rad bude bolji i kvalitetniji. Znam da ima još mnogo toga što treba da naučim. Ipak, srećna sam kada sam u prilici da pomognem kolegama savetom, iskustvom ili jednostavno podrškom. Niko od nas nije uvek spreman za predavanja o tome kako greši i nešto ne radi kako treba. Ali, sigurna sam da će svako prihvatiti ruku prijateljstva i podrške. Poštujući tuđ uspeh i radovati mu se, može samo onaj ko zna šta znači uložiti sebe u nešto. Čestitajući nekome na uspehu, u isto vreme znači čestitati sebi na tome da si čovek u pravom smislu te reči.

Ovome svakodnevno učim svoju decu i svoje đake, a tako podsećam i sebe. Kada razumeš i poštuješ rad i uspeh drugoga, bolje ćeš ceniti i poštovati ono što sam postigneš. Posebno mi je važno što sugestije koje upućuju jedni drugima, moji đaci doživljavaju kao reči prijatelja, bez loših namera. Neizmerno sam srećna što uvek proprate aplauzom napredak svakog i iskreno mu se raduju. Znaju da će pohvalom i poštovanjem uspeha drugog i sami brže i bolje napredovati. Važno je shvatiti da nije poenta biti bolji od drugih, već biti najbolji što možeš!

(Posvećeno mojim kolegama od kojih sam naučila šta znači biti učitelj)

Tanja Vrečko