Online i TV nastava za učenike osnovnih škola od 18. do 22. januara

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 18. do 22. januara 2021. godine.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Škola počinje kao što je planirano, prvi školski dan je 18. januar, a nastava će se odvijati po modelu od 1. septembra. 

Drugo polugodište počinje kako je najavljeno 18. januara, a Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za tekuću školsku godinu možete pogledati OVDE.

Raspored nastave za prvi razred osnovne škole 

Ponedeljak, 18. januar 2021.

 • Srpski jezik – Zimska pesma, Jovan Jovanović Zmaj – obrada

 • Matematika – Broj 10 – utvrđivanje

 • Digitalni svet – Digitalni uređaji i zdravlje – obrada

Utorak, 19. januar 2021.

 • Srpski jezik – Jezičke igre – utvrđivanje

 • Matematika – Pisanje i čitanje brojeva od 0 do 10, sabiranje i oduzimanje – utvrđivanje

 • Svet oko nas – Delovi dana – utvrđivanje

Sreda, 20. januar 2021.

 • Matematika – Pisanje i čitanje brojeva od 0 do 10, sabiranje i oduzimanje – provera znanja

 • Srpski jezik – Novogodišnja priča u slikama – utvrđivanje

 • Muzička kultura – Novogodišnje i božićne pesme – obrada i utvrđivanje

Četvrtak, 21. januar 2021.

 • Srpski jezik – Srećna Nova godina, Dušan Radović – obrada

 • Matematika – Desetica i jedinice – obrada

 • Svet oko nas – Sedmica – obrada

Petak, 22. januar 2021.

 • Srpski jezik – Moje novogodišnje želje, pismeno izražavanje – obrada

 • Matematika – Desetica i jedinice – utvrđivanje

 • Engleski jezik – Opisivanje živih bića, mesta i pojava; brojevi do 10; osnovne boje; čestitanje praznika – utvrđivanje i obrada

Raspored nastave za drugi razred osnovne škole

Ponedeljak, 18. januar 2021.

 • Srpski jezik – Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović – obrada

 • Matematika – Zamena mesta činilaca – utvrđivanje

 • Engleski jezik – Pozivi na zajedničku aktivnost i reagovanje na njih; osećanja – utvrđivanje i obrada

Utorak, 19. januar 2021.

 • Srpski jezik – Naš projekat – Bajkoliki svet – utvrđivanje

 • Matematika – Množenje brojevima 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 10. Zamena mesta činilaca – obrada

 • Svet oko nas – Kretanje i uticaj na kretanje tela – utvrđivanje

Sreda, 20. januar 2021.

 • Matematika – Množenje brojevima 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 10. Zamena mesta činilaca – utvrđivanje

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice B, G – obrada

 • Likovna kultura – Neobična pakovanja, obrada

Četvrtak, 21.januar 2021.

 • Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice Z, Ž – obrada

 • Matematika – Množenje brojevima 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 10. Zamena mesta činilaca – provera znanja

 • Svet oko nas – Dan – obrada

Petak, 22. januar 2021.

 • Srpski jezik – Naučili smo slova latinice B, G, Z, Ž – utvrđivanje

 • Matematika – Za toliko veći i toliko puta veći broj – obrada

 • Muzička kultura – Došla mi baka, narodna pesma – obrada

Raspored nastave za treći razred osnovne škole

Ponedeljak, 18. januar 2021.

 • Srpski jezik – Lične zamenice – obrada

 • Matematika – Množenje i deljenje trocifrenog broja jednocifrenim (tekstualni zadaci) – utvrđivanje

 • Engleski jezik – Odnosi; Izražavanje dopadanja i nedopadanja; Postavljanje pitanja i odgovaranje na njih – utvrđivanje i obrada

Utorak, 19. januar 2021.

 • Srpski jezik – Lične zamenice – utvrđivanje

 • Matematika – Množenje i deljenje trocifrenog broja jednocifrenim – provera znanja

 • Priroda i društvo – Materijali – promene materijala – obrada

Sreda, 20. januar 2021.

 • Matematika – Uzajamni položaj pravih – obrada

 • Srpski jezik – Dušan Vasiljev: Zima – obrada

 • Likovna kultura – Slika i tekst: oblikovanje novogodišnjih čestitki – vežbanje

Četvrtak, 21. januar 2021.

 • Srpski jezik – Pišemo priču na osnovu datog početka – obrada

 • Matematika – Paralelne prave. Crtanje paralelnih pravih – obrada

 • Priroda i društvo – Materijali – promene materijala – utvrđivanje

Petak, 22. januar 2021.

 • Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju naziva praznika – obrada

 • Matematika – Paralelne prave. Crtanje paralelnih pravih – utvrđivanje

 • Muzička kultura – Na kraj sela žuta kuća, sviranje i pevanje – utvrđivanje

Raspored nastave za četvrti razred osnovne škole

Ponedeljak, 18. januar 2021.

 • Srpski jezik – A. Popović: Pepeljuga – utvrđivanje

 • Matematika – Nejednačine sa oduzimanjem – obrada

 • Engleski jezik – Bića, predmeti, pojave. Izražavanje dopadanja i nedopadanja; pripadanja i nepripadanja – utvrđivanje i obrada

Utorak, 19. januar 2021.

 • Srpski jezik – Glumimo i recitujemo – utvrđivanje

 • Matematika – Nejednačine sa oduzimanjem – utvrđivanje

 • Priroda i društvo – Kako se koriste prirodna bogatstva u Srbiji – obrada

Sreda, 20. januar 2021.

 • Matematika – Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – utvrđivanje

 • Srpski jezik – Ispravka drugog pismenog zadatka – obrada

 • Likovna kultura – Crvena + žuta = narandžasta; Mrtva priroda sa povrćem – slikanje; tempere – obrada

Četvrtak, 21. januar 2021.

 • Srpski jezik – Ispravka drugog pismenog zadatka – utvrđivanje

 • Matematika – Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – provera

 • Priroda i društvo – Čime se bave ljudi u Srbiji – obrada

Petak, 22. januar 2021.

 • Srpski jezik – Glagoli – provera

 • Matematika – Površina pravougaonika i kvadrata – obnavljanje

 • Muzička kultura – Novogodišnja pesma, P. Stupel – obrada i obnavljanje

Raspored nastave za peti razred osnovne škole – RTS 2

Ponedeljak, 18. januar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Drugi školski pismeni zadatak – utvrđivanje

 • 8.35… Matematika – Decimalni zapis razlomka – utvrđivanje

 • 9.10… Istorija – Uspon helenskih polisa – Sparta i Atina – utvrđivanje

Utorak, 19. januar 2021.

 • 8.00… Matematika – Zaokrugljivanje brojeva – obrada

 • 8.35… Srpski jezik – Ispravak pismenog zadatka – vežbanje

 • 9.10… Biologija – Život na kopnu – uslovi života, adaptacije kopnenih vrsta – obrada

Sreda, 20. januar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Ispravak pismenog zadatka – utvrđivanje

 • 8.35… Tehnika i tehnologija – Crtanje tehničkog crteža sa elementima (tipovi linija, razmera i kotiranje) – obrada, vežba

 • 9.10… Geografija – Oblikovanje reljefa dejstvom unutrašnjih Zemljinih sila – obrada

Četvrtak, 21. januar 2021.

 • 8.00… Matematika – Upoređivanje decimalnih brojeva – obrada

 • 8.35… Engleski jezik – Prvi pismeni zadatak; Ispravka prvog pismenog zadatka – provera, sistematizacija

 • 9.10… Biologija – Kopnene životinje i biljke – utvrđivanje

Petak, 22. januar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Umetnička bajka: Grozdana Olujić (bajka po izboru) – obrada

 • 8.35… Matematika – Upoređivanje decimalnih brojeva – utvrđivanje

 • 9.10… Informatika i računarstvo – Rešavanje problema (Rešavanje problema, Pojam algoritma)

Raspored nastave za šesti razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 18. januar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Obredne lirske narodne pesme (izbor)- vežbanje, utvrđivanje

 • 8.35… Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva – primena – obrada

 • 9.10… Istorija – Opšte odlike srednjovekovne kulture; Srbija u XII i početkom XIII veka- utvrđivanje, obrada

Utorak, 19. januar 2021.

 • 8.00… Matematika – Racionalni brojevi – sistematizacija

 • 8.35… Srpski jezik – Gubljenje suglasnika – obrada

 • 9.10… Fizika – Sila – sistematizacija

Sreda, 20. januar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Gubljenje suglasnika – vežbanje

 • 8.35… Biologija – Razmnožavanje čoveka – obrada, utvrđivanje

 • 9.10… Geografija – Privreda, privredne delatnosti i privredni sektori; Poljoprivreda i faktori koji utiču na njen razvoj – obrada

Četvrtak, 21. januar 2021.

 • 8.00… Matematika – Racionalni brojevi – kontrolna vežba – provera znanja

 • 8.35… Engleski jezik – Opisivanje radnji, iskustava i događaja u prošlosti, Past Continuous – affirmative and negative; questions – obrada, utvrđivanje

 • 9.10… Fizika – Međunarodni sistema mera, osnovne i izvedene fizičke veličine i merne jedinice – obrada

Petak, 22. januar 2021.

 • 8.00… Srpski jezik – Vesna Aleksić: Kaljavi konj (Priča o boginji Ladi – Zvezdana voda) – obrada

 • 8.35… Matematika – Množenje racionalnih brojeva u obliku razlomka – obrada

 • 9.10… Informatika i računarstvo – Karel – linijski programi i brojačka petlja – obrada

Raspored nastave za sedmi razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 18. januar 2021.

 • 9.45… Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka drugog školskog pismenog zadatka (kolektivna) – utvrđivanje, vežbanje

 • 10.20… Matematika – Polinomi – obrada

 • 10.55… Istorija – Srpski narod u Revoluciji 1848/49;Revolucije 1848/49. godine – obrada, utvrđivanje

Utorak, 19. januar 2021.

 • 9.45… Matematika – Sabiranje polinoma – obrada

 • 10.20… Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka drugog školskog pismenog zadatka (individualna) – utvrđivanje, vežbanje

 • 10.55… Biologija – Životni procesi kod biljaka; Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka bez semena – utvrđivanje, obrada

Sreda, 20. januar 2021.

 • 9.45… Srpski jezik – Naporedni odnosi među rečeničnim članovima – sastavni, rastavni i suprotni – obrada

 • 10.20… Geografija – Jugozapadna Azija, Južna Azija – obrada

 • 10.55… Hemija – Rastvorljivost; Homogene smeše u prirodi – voda – utvrđivanje, obrada

Četvrtak, 21. januar 2021.

 • 9.45… Matematika – Sabiranje polinoma – utvrđivanje

 • 10.20… Engleski jezik – Izražavanje mera i cena; Izražavanje mišljenja – slaganja i neslaganja – obrada, utvrđivanje

 • 10.55… Fizika – Hitac naviše i hitac naniže; Kretanje tela u gravitacionom polju. Sile koje se suprotstavljaju kretanju tela. Sila otpora sredine – utvrđivanje, obrada

Petak, 22. januar 2021.

 • 9.45… Srpski jezik – Naporedni odnosi među rečeničnim članovima – sastavni, rastavni i suprotni – vežbanje

 • 10.20… Matematika – Oduzimanje polinoma – obrada

 • 10.55… Informatika i računarstvo – Programski jezik Pajton (Promenljive, Dodela vrednosti promenljivoj, Prikazivanje vrednosti promenljive) – obnavljanje

Raspored nastave za osmi razred osnovne škole – RTS 3

Ponedeljak, 18. januar 2021.

 • 11.30… Srpski jezik – Jezička kultura: Rodoljublje u poeziji srpskih pesnika (rodoljubive pesme od 5. do 8. razreda) – vežbanje, utvrđivanje

 • 12.05… Matematika – Sistematizacija gradiva prvog polugodišta

 • 12.40… Istorija – Međunarodni odnosi po završetku Velikog rata – obrada

 • 13.15… Fizika – Električne pojave u atmosferi – obrada

Utorak, 19. januar 2021.

 • 11.30… Matematika – Pojam piramide. Elementi piramide – obrada

 • 12.05… Srpski jezik – Izrične rečenice – obrada

 • 12.40… Biologija – Agroekosistemi i agrobiocenoze – obrada

 • 13.15… Engleski jezik – Izražavanje sklonosti i interesovanja – obrada, utvrđivanje

Sreda, 20. januar 2021.

 • 11.30… Srpski jezik – Odnosne rečenice – obrada

 • 12.05… Geografija – Zaštićena prirodna dobra – utvrđivanje

 • 12.40… Istorija – Političke, društvene i kulturne prilike u svetu po završetku Velikog rata – obrada

 • 13.15… Hemija – Alkeni i alkini-nomenklatura, izomerija – obrada

Četvrtak, 21. januar 2021.

 • 11.30… Matematika – Pojam piramide. Elementi piramide – utvrđivanje

 • 12.05… Informatika i računarstvo – Radna sveska (Kreiranje, Zatvaranje i otvaranje, Unos koda u ćelije i kretanje kroz svesku) – obrada/vežbanje

 • 12.40… Fizika – Električno polje ( računski zadaci) – uvežbavanje

 • 13.15… Biologija – Agroekosistemi i agrobiocenoze – utvrđivanje

Petak, 22. januar 2021.

 • 11.30… Srpski jezik – Izrične i odnosne rečenice, vežbanje

 • 12.05… Matematika – Mreža i površina piramide – obrada

 • 12.40… Geografija – Prirodne odlike Srbije – sistematizacija

 • 13.15… Hemija – Nezasićeni ugljovodonici – utvrđivanje.

Izvor: danubeogradu.rs/Školski portal