Protezanje kreativnosti

Da li su naši učitelji i nastavnici kreativni? O, da! Itekako jesu. U učionici, u kući dok se pripremamo za čas, na izletima, ekskurzijama, radionicama, posetama, tribinama, nastavničkim i stručnim većima, na seminarima, za vreme vikenda, odmora...

„Kreativnost zahteva hrabrost da se ne držiš sigurnosti.”

                                                                           Erih From

 

Da li su srpski učitelji i nastavnici hrabri? O, da! Itekako jesu. Većina bar, ja tako mislim. Neki manje, neki više. Strukovna populacija koja ima najveći broj blogova, i to kakvih blogova, jesu prosvetni radnici. Pišu, stvaraju, kreiraju. Naša kreativnost dominira. Ona je naše dobro, nužno zlo. Njome postižemo ono čega nema u udžbenicima, priručnicima. Njome postižemo  da naši učenici misle da smo svemogući. Njome stvaramo, osvajamo nagrade na raznoraznim konkursima, kreiramo kreativne baze. Ona je sastavni deo našeg svakodnevnog života. U učionici, u kući dok se pripremamo za čas, na izletima, ekskurzijama, radionicama, posetama, tribinama, nastavničkim i stručnim većima, na seminarima, za vreme vikenda, odmora, tokom rešavanjа problema i sukoba, u komunikaciji sa roditeljima i ostalima koji imaju upliv u obrazovanje. Od nas se uvek očekuje nešto novo, kreativno, sadržajno, inovativno, edukativno, vaspitno, sve zavijeno u kreativnost. Pa, bravo za nas prosvetne radnike!

Kako se osloboditi turobnih misli današnje svakodnevice, problema, nekreativnih nameta, nekreativnih papira, nekreativnih obrazaca, nedostatka novca, nedostatka materijala kojim realizujemo svoju kretivnost iz svog džepa?  Misli li neko o tome, daje li neko rešenje za takvu nekretivnost. Naravno, mi sami.

Pitam se, odakle nam tolika kreativnost, dokle ona seže, gde počivaju njeni izdanci. Kreativnost naših ideja ima samo jedan cilj, a to je učenik. Kako doći do njihovih pametnih glavica i učiniti još pametnijim, razboritijim, učenijim, racionalnim. Kako njihovo znanje učiniti primenljivim, kritičkim, svrsishodnim? Kako da shvate da je škola život i i da uče za život, a ne za školu i ocenu?

Najvažniji zadatak naše kreativnosti je da njih učinimo kreativnima, da svoju kreativnost protegnemo kroz ceo njihov život, da ona bude njihov lični pečat. I to nije kretivnost radi kreativnosti, „l'art pour l'art“ srpskog obrazovanja, već ona prava iskrena, kreativna kreativnost na koju smo samo mi sami ponosni i koju nesebično delimo svojim đacima.

I kao što kaže citat Eriha Froma na početku ove moje male kreativnosti, kreativnost jeste ogromna hrabrost, iskorak za čovečanstvo satkana u novim generacijama.

U sledećem nastavku - ko je hrabriji, deca ili odrasli?.

Suzana Miljković