Učenje putem iskustva

Potreba da učimo, usvajamo nova znanja i da se menjamo u odnosu na sredinu u kojoj živimo nas prati od najranijih dana, kroz vrtić, školu, do odraslih dana.

Zbog toga je svakom detetu važno da nauči kako da ovlada postojećim znanjima i kako da sa lakoćom usvaja nova.

Od momenta kada se rodimo pa sve do kasnog životnog doba, učimo putem iskustva.

Ovo je važan način učenja koji se događa tako što naš mozak nesvesno proračunava stvari i odnose iz naše neposredne sredine i u kakvom su oni odnosu prema našem telu. Ovo se događa dok prohodavamo i učimo da pričamo, ili kada učimo da skijamo ili se snalazimo u novom školskom okruženju.

„Evo kako to radi. Prvo, dovedite se u situaciju da doživite nešto novo. Nakon toga, reflektujte taj proces i šta se dogodilo. A zatim, dovedite u vezu ova dva kako bi stvoirli uvid o urađenom, i odlučite šta ćete uraditi drugačije sledećeg puta.“

Svako može da zapamti i nauči sve što poželi bez obzira na svoje godine, pol ili stečeno obrazovanje.

Ovim načinom učenja se formira sposobnost samostalnog rešavanja problema, sposobnost za istraživanja i primenu naučenog na nove situacije, autonomija, razvija se motivacija i sl.

Izvor: porodicnicentar.com/Youtube kanal Sprouts