Školski uspeh

Od dece zahtevajte mnogo, ali ne i previše

Školski uspeh dece je bolji kada roditelji imaju visoka očekivanja od njih, ali ako lestvicu podignu visoko, dobre ocene mogu izostati, rezultati su istraživanja koje je objavilo Američko udruženje psihologa.

Roditeljska ambicija može biti pogubna, kaže Kou Murajama sa univerziteta u Redingu, vođa istraživanja u kome je meren nivo aspiracija roditelja i upoređivan sa rezultatima njihove dece.

Otkrili su da visoka očekivanja blagotvorno utiču na dečije učenje, ali samo ako se roditelji ne zanesu i ne postanu nerealni u njima. Što su nerazumniji roditelji kad zamišljaju domete svoje dece, to deca lošije prolaze u školi, zaključak je naučnika.

„Do sada je nauka roditeljima savetovala da jednostavno pucaju visoko, pa će deca više i postići. Zapravo, slepa ambicija je štetna, i roditelji moraju za početak znati koliko njihova deca zaista mogu”, poručuje Murajama.

 Izvor: Detinjarije