Crtež je univerzalni jezik koji svako razume

Na konkursu „Inkluzija u savremenoj nastavi” učitelj Miomir Dejanović osvojio je drugu nagradu. Ovom prilikom prenosimo njegove stavove o radu sa učenicima koji se obrazuju prema individualnom obrazovnom planu.

O inkluziji se mnogo priča, ali je vrlo malo konkretnih uputstava i materijala za učitelje i nastavnike koji rade sa učenicima po individualnom obrazovnom planu (IOP-u). Ja sam izradio stripovni materijal i ponudio jedan od mogućih pristupa u radu sa decom iz osetljivih grupa. Moj pristup se bazira na primeni stripa i ilustracije u nastavi, jer crtež je univerzalni jezik koji svako razume.

 

Verujem da ću zajedno sa ostalim učesnicima BIGZ-ovog konkursa „Inkluzija u savremenom obrazovanju”, čiji su radovi odabrani za objavljivanje u zborniku sa primerima dobre prakse, bar malo doprineti da inkluzija ne bude samo pusta iluzija. Ovakav zbornik je potreban i dragocen jer ga pišu ljudi iz prakse, a i namenjen je za korišćenje u praksi. On će objediniti raznovrsna iskustva i ideje, a svako od učitelja i nastavnika korisnika će, zavisno od svoje umešnosti, ponuđeno prilagođavati situaciji u svom odeljenju.

 

Miomir Dejanović, 

učitelj iz Vranja