Dete predškolskog uzrasta treba da zna da veže pertle, a prvak da sam ide u školu

Samostalnost dece je značajan proces koji oblikuje ceo njihov život, a počinje od ranog detinjstva.

Ranko Rajović u jednoj emisiji ističe da je to ključno za buduće snalaženje dece, kako u školi, tako i u situacijama kada moraju da se bave zadacima bez prisustva roditelja. Proces osamostaljivanja počinje već u vrtiću, gde deca uče da se oblače, brinu o sebi i spremaju se za spavanje. 

Rajović ističe da je ranije to bilo sasvim normalno, posebno kada su roditelji imali više dece, ali da se danas često dešava da decu roditelji „neguju” kao da su kućni ljubimci. Prema Rajovićevim rečima, deca treba postepeno da preuzimaju odgovornost za svoje postupke, počev od malih nogu.

Što se tiče samostalnog polaska u školu, Rajović savetuje roditeljima da što pre puste decu samu, uz napomenu da je to prirodan korak u njihovom razvoju. Ističe važnost postavljanja granica i davanja odgovornosti deci, kako bi se razvila nezavisnost i osećaj samopouzdanja.

Kada deca krenu u školu, Rajović ističe da roditelji treba da shvate da škola nije jedina obaveza deteta i da obaveze treba da postoje i kod kuće. Deca treba da učestvuju u kućnim poslovima, da pomažu u pripremi obroka, održavaju bicikle ili obavljaju druge poslove. Prema Rajovićevim rečima, ove obaveze doprinose razvoju nezavisnosti i stvaraju osnovu za odgovornost.

Što se tiče druženja dece van škole, Rajović smatra da je važno da se roditelji uključe i upoznaju roditelje druge dece pre nego što dete počne da noćiva kod prijatelja. On predlaže oprez kod spavanja sa drugom decom, posebno kada su mala, naglašavajući važnost bezbednosti i poznavanja sredine u kojoj dete boravi.

Rajović u zaključku ističe da je ključno da se roditelji ne plaše izazova koje donosi proces osamostaljivanja dece, već da ih podržavaju i vode kroz ove korake ka samostalnosti i odgovornosti.

 

Izvor: svezazenu.net