Ambijentalna nastava

Učenici I/4 OŠ „Mladost“ dan su proveli van učionice, povezujući pijacu, reku i gradski prevoz u jednu logičku celinu i primenili sve ono što su učili na časovima.

Na prvi pogled nespojiva mesta su pijaca, Sava i gradski prevoz. Međutim, učenici I/4 Osnovne škole „Mladost” iz Novog Beograda, sa učiteljicom Tanjom Vrečko su ih povezali u logičku celinu, kroz ambijentalnu nastavu.

- Veoma je važno dovesti decu u poziciju da u okruženju u koje ih postavite znaju da povežu i primene naučena znanja. Ovoga puta smo primenili naučeno gradivo iz nekoliko predmeta sa zajedničkim ciljem, a to je „Srećno u prolećni dan“. Prva poseta pijace omogućila je učenicima druženje sa proizvođačima mlečnih proizvoda, gde su saznali kako se pravi sir i probali ga. Naučili su i kako se jaja klasifikuju i na osnovu toga imaju različite cene, što je ujedno bila prilika i da provere svoje matematičko znanje kroz zamišljenu kupovinu i prodaju. Imali su mogućnosti da vide različite vrste lekovitog bilja, a i takmičili su se u brzom prepoznavanju voća i povrća – objašnjava učiteljica Tanja Vrečko.

Put kroz ambijentalnu nastavu su nastavili na uređenom delu obale reke Save gde su, koristeći lopte, vijače, markere koje su poneli, uvežbavali motoričke sposobnosti u prirodnom okruženju. Svoju avanturu završili su u gradskom prevozu do povratka u školu. I tu su pokazali kako se ponaša u javnom prevozu.