Škola po meri dece i nastavnika

Kroz intervju Vam predstavljamo direktora Osnovne škole “Treći kragujevački bataljon”, gospodina mr Slobodana Živanovića

Molim Vas da nam ukratko predstavite svoju školu?

Osnovna škola „Treći kragujevački bataljon“ predstavlja vrlo podsticajnu sredinu za rad, kako po pitanju fizičke sredine, tako i po pitanju opremljenosti nastavnim sredstvima. Naši učenici na završnom ispitu postižu rezultate iznad proseka na nivou države i grada.

Možete li nam nešto reći o opremljenosti vaše škole?

Opremljenost IKT nastavnim sredstvima u našoj školi je na zavidnom nivou. Posebno dobro su opremljeni kabineti za biologiju, fiziku, hemiju, matemetiku, informatiku, muzičku kulturu, likovnu kulturu, ali i nastavnim sredstvima koja se koriste u razrednoj nastavi i nastavi fizičkog vaspitanja. Za adaptaciju i rekonstrukciju škole i školskog dvorišta utrošeno je poslednjih deset godina preko 35 miliona dinara, a za nabavku novih nastavnih sredstava preko 100.000 evra i preko milion dinara.

Šta smatrate najvećim uspehom škole?

Najveći uspeh škole do sada je činjenica da je škola od strane Ministarstva prosvete i nauke i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja identifikovana kao jedna od najboljih škola u Srbiji. Posebno mi je drago da se pomenutim priznanjem upravo konstatuje da smo svi zajedno kao tim u najvećoj meri doprineli uspehu svojih učenika. Zato sa razlogom mogu reći da smo uspeli svojim radom da prevaziđemo prepreke koje učenicima stvaraju loš socio-ekonomski status i uslovi u kojima oni uče a nastavnici rade.

Kako ocenjujete saradnju sa lokalnom samoupravom?

Škola dosta uspešno sarađuje sa lokalnom samoupravom. Zajedničkim učešćem realizovan je veliki broj akcija i projekata. Postali smo skoro neizbežni partner i akter svakodnevnog života i dešavanja u našem gradu. Skoro da je nezamislivo bilo koje dešavanje u gradu, a da učenici i zaposleni škole ne učestvuju u njemu i daju svoj prepoznatljivi pečat. Upravo ta angažovanost učenika i zaposlenih škole u svakodnevnom živou grada i svim dešavanjima van škole jedna je od osnovnih karakteristika škole. Time smatramo ispunjen svoj razvojni cilj, a to je priprema učenika za svakodnevni život shodno njihovim interesovanjima.

Na šta ste posebno ponosni?

Imajući u vidu da sam na mestu direktora škole skoro deset godina, najvećim uspehom smatram priznanje da je naša škola identifikovana kao jedna od najboljih škola u Srbiji. To me posebno raduje, pored činjenice da je broj učenika povećan za preko 150 i da škola umesto 24, danas ima 31 odeljenje.

Šta mislite o trenutnom sistemu obrazovanja?

Sistem obrazovanja je živ sistem i mora se prilagođavati zahtevima društva i savremenog doba. Upravo zadržavanje dobrog starog, uz dodavanje potrebnog i kvalitetnog novog bio bi put kojim bi trebalo ići. Škola mora biti prilagođena potrebama dece, ali sa kvalitetnom nastavom i uslovima rada.

Za kraj kako vidite svoj posao i šta mislite da su najbitnije karakteristike dobrog direktora škole?

Iako je jako stresan i često nezahvalan, mogu reći da jako volim svoj posao i uživam u njemu. Mislim da svaki direktor škole mora posedovati pre svega lične kvalitete, kako po pitanju profesije, tako i po pitanju same ličnosti. On mora biti neko ko je narodski rečeno “dobar nastavnik i dobar čovek”. Jedino takvi direktori mogu biti svesni da su iako direktori, ipak uvek nastavnici. Direktor mora posedovati realno stečen autoritet i kao takav biti bitna spona između škole (učenici, nastavnici, roditelji) i ministarstva. Direktor je osoba koja zajedno sa nastavnicima određuje prepoznatljivi pečat. On mora stvarati takvu klimu u kojoj bi i sam voleo da radi kao nastavnik, ali i takvu da kao roditelj učenika bude zadovoljan. Nasuprot tome, direktor škole mora sprovoditi zahteve ministarstva i sprovoditi zakone. Jedino tako u školi se sprečava anarhija, ali i sa druge strane da se ne pređe u puki formalizam i vođenje dobre i kvalitetne dokumentacije koja nije dokaz, a još manje potvrda dobrog rada.

Intervju realizovao: Ivan Miličić