Nagrađeni projekat "Potraga za blagom"

"Potraga za blagom" je na konkursu "Digitalna riznica znanja" osvojio prvo mesto u kategoriji Video zapis izvođenja digitalnog časa. Učiteljice Vesna Tutunović i Aleksandra Ivezić iz Osnovne škole "Ivo Andrić" iz Beograda pojašnjavaju nagrađeni rad.

,,Potraga za blagom” je naziv interdisciplinarnog časa realizovanog na kraju trećeg razreda radi sistematizacije gradiva. Bilo je obuhvaćeno pet predmeta - matematika, srpski jezik, priroda i društvo, engleski jezik i muzička kultura, a sve to uz upotrebu qr - kodova i odgovarajućih mobilnih aplikacija za očitavanje kodova.

Priprema za čas obuhvatala je nekoliko koraka. Sastavili smo pitanja za svaki predmet. Pitanja smo pretvorili u kodove uz pomoć onlajn kreatora kodova. Kodove smo odštampali na papirima određene boje - za svaku grupu druga boja i neposredno pre časa izlepili po hodnicima i dvorištu škole. Nacrtali smo mapu škole i obeležili lokacije kodova. Svaka grupa je pratila zastavicu u svojoj boji i tako pronalazila kodove za svoju grupu.

Učenici, podeljeni u pet ujednačenih grupa, krenuli su u potragu za rešenjem zagonetke i otkrivanju skrivenog blaga. Pratili su mapu škole koja ih je vodila do kodova. Putem mobilne aplikacije očitavali su kod koji je nosio zadatke koje su rešavali i rešenja upisivali na pripremljeni formular. Kada su rešili sve zadatke, slagali su slagalicu koja ih je vodila do skrivenog blaga. Pobednička grupa je došla do blaga - kutije pune sladoleda za sve učenike iz odeljenja.

Grupni rad, izveden na ovaj način, bio je veliki izazov kako za učenike tako i za nastavnike.

Tokom realizacije časa sve aktivnosti su fotografisane i snimane. 

Bravo za Vesnu i Aleksandru!