Nastavnica koja motiviše i inspiriše među deset najboljih edukatora Srbije

Rad nastavnice Sandre i njenih učenika nagrađivan je mnogo puta. Kroz autorske projekte i radionice sa svojim đacima ova nastavnica bavi se društveno-angažovanom tematikom – problematikom nasilja, kulture, školskog sistema, odgovornosti, slobode...

Sedmu godinu za redom Udruženje „Živojin Mišić” proglasilo je deset najboljih edukatora u Srbiji za 2020. godinu. Među onima koji su, kako stoji u obrazloženju Udruženja, „inovatori, motivatori, oni koji utiču na formiranje i razvoj učenika i uče ih kako da budu građani 21. veka” našla se i nastavnica Sandra Maksimović, nastavnica srpskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi „Sveti Sava” Kruševac.

Sa radom ove nastavnice već smo imali prilike da vas upoznamo, donoseći prilog o brojnim nagradama dramske sekcije koju vodi, kao i umetničke inicijative „Kulturociklin”, koji godinama beleže značajne rezultate na republičkim i međunarodnim smotrama. Kroz autorske projekte i radionice sa svojim đacima ova nastavnica bavi se društveno-angažovanom tematikom – problematikom nasilja, kulture, školskog sistema, odgovornosti, slobode, a poslednjim projektom “Kulturociklin 2 metra” problematizovani su uticaji pandemijske krize na emocionalno i mentalno zdravlje dece i odraslih.

prestava

predstava 1

Smatra da je jedan od osnovnih zadataka nastave razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja dece i mladih i njihovo osnaživanje za preuzimanje inicijative u lokalnoj zajednici. Veruje u jačanje saradnje kako među nastavnicima i roditeljima, tako među različitim ustanovama i  institucijama kao formiranja mreže za perspektivno odrastanje generacija. Kroz brojne projekte  njeni učenici ostvarivali su saradnju sa kulturnim centrima, muzejima, formalnim i neformalnim umetničkim organizacijama, a projekat „Kulturociklin” otvorio je Međunarodnu konferenciju „Vaspitavati kulturom – Ka društvu u kom su vrednosti važne” 2019. u Ateljeu 212.

Ovom prilikom razgovarali smo sa nastavnicom Sandrom o utiscima nakon dobijanja ovog važnog priznanja:

Prilika da budem deo projekta „Najbolji edukatori Srbije” u organizaciji Udruženja „Živojin Mišić” i da se nađem u društvu kolega čijem se radu divim nosi sa sobom veliku odgovornost. Najpre, ona čini da iznova preispitujem svoj rad i razmišljam o načinima kako ga mogu unaprediti. Naročito je ta odgovornost značajnija u trenutku kada se obrazovanje suočava sa izazovom koji je donela kriza. Ova titula je i veliki podsticaj – neko je, dakle, prepoznao i nagradio rad vaših učenika i vas i pružio vam priliku da se nađete u zajednici koja inspiriše i motiviše. Biti deo te zajednice, zajednice inovativnih i motivisanih u obrazovanju, zajednice koja kreira stvaralačko i podsticajno okruženje za generacije koje odrastaju – odgovornost je i obaveza – ono što i jeste suštinska uloga naše profesije. 

predtsava 3

predstava 2

Školski portal