OŠ „Olga Milošević” – Škola budućnosti

Osnovna škola „Olga Milošević” iz Smederevske Palanke najstarija je škola u istoimenoj opštini. Ova škola sa dugom i bogatom tradicijom u svom sastavu ima i područna odeljenja u mestima Vodice i Pridvorice i broji preko 400 učenika.

Škola „Olga Milošević”, osim bogatom istorijom, danas može da se pohvali i učešćem u najmodernijim evropskim prosvetnim projektima. Svojom naprednom primenom razvijenih i interaktivnih tehnologija u nastavi stekla je epitet škole za 21. vek.

Osnovna škola je u potpunosti renovirana i opremljena savremenim nameštajem i tehnikom. Sve učionice su opremljene bežičnim internetom, imaju računare i projektore, ali i interaktivne table koje učenicima nastavu čine živopisnijom i interesantnijom. Nastava se odvija u neometanim uslovima i tokom epidemije koronavirusa, jer se u ovoj školi digitalni i elektronski udžbenici uspešno koriste već nekoliko godina.

ucionica

U razgovoru sa nastavnicima i učiteljima ove škole saznali smo da ni njima, a ni njihovim učenicima onlajn nastava nije teško pala. Kako su već bili uigrani sa mogućnostima digitalne nastave, učitelji i nastavnici ove savremene škole lako su se prilagodili neobičnim radnim uslovima i okolnostima. Tako njihovi učenici nisu imali propusta u nastavi, u uspesima na takmičenjima, kao ni u ostvarenim rezultatima na završnom ispitu.

Evropski projekti

Škola „Olga Milošević” već nekoliko godina učestvuje u brojnim evropskim projektima, u cilju unapređenja nastave i metoda rada. Naša sagovornica, nastavnica engleskog jezika Jasmina Milićević, koja je ujedno i predstavnica škole u Erasmus+ i eTwinning projektima, uputila nas je u ciljeve i detalje projekata u koje je uključena njena škola. Ovi projekti su integrisani u Godišnji plan rada škole i Evropski razvojni plan i u okviru njih ova napredna škola iz Srbije sarađuje sa brojnim kolegama i školama iz inostranstva.

Kako navodi nastavnica Jasmina Milićević, projekat Erasmus+ podstiče inovacije u obrazovanju, i odnosi se na sve nivoe obrazovanja. U nastavi je u ovoj školi sprovedeno nekoliko projekata: projekat Feeling at home, u kome su marginalizovane grupe uključene u svakodnevne aktivnosti škole, projekat Take me out of shadow, kojim su unapređeni kvaliteti rada sa inkluzivnom decom, kao i projekat Dare to be deferent – creative drama in education.”

Projekat Feeling at home

Projekat Feeling at home 1

Učenici i nastavnici iz ove škole su u okviru programa Erazmus + boravili u Esenkoju, gradiću koji se prostire uz samu obalu Mramornog mora u Turskoj. Tamo su imali aktivnosti u okviru projekta Dare to be different – creative drama in education i upoznali se sa inoviranim sredstvom rada, takozvanom kreativnom dramom, koja podrazumeva da se učenici aktivno uključuju u nastavu praveći mini-predstave na svojim časovima. U periodu od 1. septembra 2018. do 31. oktobra 2020. kreirano je 8 originalnih dramskih tekstova i održano više od 40 časova na kojima je primenjena kreativna drama.

„Rezultat je da su deca postala bliskija sa nastavnicima, efekat drop out sveden je na mnogo manju meru, što znači da su učenici uključeniji u sam proces nastave, a mnogi od njih i danas pamte čas na kome su obrađivali Pitagorinu teoremu, kada je jedan od učenika na tom času bio maskiran u Pitagoru. Učenici, zahvaljujući ovakvoj nastavi ostvaruju zapažene rezultate na takmičenjima, ali i na završnom ispitu”, navodi nastavnica Jasmina. Svi rezultati projekata koji se već nekoliko godina sprovode u ovoj školi objavljeni su u dve knjige pod nazivom Erasmus project results. Osim pomenute kreativne drame, u velikoj meri je zastupljen i outdoor learning, metoda koja je naročito pogodna u uslovima epidemije.

Projekat eTwinning

Ova sjajna nastavnica, uz svoje koleginice Anu Vučeljić i Slađanu Vukosavljević, pokrenula je i eTwinning projekat. „Internet portal eTwinning podržava virtuelnu saradnju svih zaposlenih u vaspitno-obrazovnom sistemu širom Evrope. Cilj eTwinning portala je da, koristeći informaciono-komunikacione tehnologije, poveže zaposlene u školama i predškolskim ustanovama kako bi osmišljavali i sprovodili zajedničke projekte.”

Olgini etvineri

Olgini etvineri 2

Olgini etvineri 3

Jasmina sprovodi eTwinning aktivnosti u svojoj školi, regionu i širom Evrope i tako sa svim ostalim kolegama teži da nastavu deci učini interesantnijom, lakšom i savremenijom. „Tim naše škole uspešno je započeo ovu školsku godinu osnivanjem eTwinning kluba Olgini eTvineri, a grupa od deset učenika petog i šestog razreda realizuje vršnjačku edukaciju i koordinaciju eTwinning projektnih aktivnosti u školi. Posebno smo ponosni na učešće naših učenika i nastavnika u eTwinning projektu 3R Reduce, reuse, recycle, realizovanom sa partnerskim školama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, koji je dobio dve nacionalne i dve evropske oznake kvaliteta. Takođe, naši mlađi eTvineri su preneli pozdrave i lepe želje za predstojeće praznike deci i nastavnicima iz partnerskih škola putem Zoom aplikacije i prikazali svoj novogodišnji kutak izrađen od reciklažnog materijala. U okviru projekata Child traveller i holiday magic – new year and christmas wishes razmenili su praznične pozdrave na jezicima partnerskih zemalja: Rumunije, Grčke, Španije, Italije, Nemačke, Slovenije, Litvanije i Turske.”

Rad na projektu je nastavljen i ove školske godine, a naša sagovornica, Jasmina Milićević, proglašena je za eTwinning ambasadora od strane eTwinning Nacionalnog tima za podršku Srbije (NSS).

Projekat Eko-škola

OŠ „Olga Milošević” stekla je i status Eko-škole. Ovo značajno međunarodno priznanje i zelena zastava koju je škola dobila predstavljaju potvrdu da su učenici i nastavnici brigu za životnu sredinu postavili kao trajnu vrednost i način života. Osnovna škola „Olga Milošević” radiće na podizanju ekološke svesti učenika, i to prevashodno kroz zabavu i aktivno učenje, kako bi đaci postali glavna pokretačka snaga ekološki odgovornog društva.

Eko skola

Projekat Pokrenimo našu decu

Još jedan od programa koji se uspešno sprovodi je program Pokrenimo našu decu, pod sloganom „Da svaki školski dan bude aktivan”. Učenici svakoga dana imaju 15 minuta za spovođenje preventivnih vežbi u cilju smanjenja deformiteta kod dece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Primenom ovog programa utiče se na pravilan psiho-fizički razvoj kod dece i na razvijanje zdravih navika.

U budućnosti, uprava škole nastavlja sa svim ovim projektima, a najavljuju nam da će se raditi i na edukaciji o zaustavljanju sajber nasilja, posebno bitnoj temi u današenjem obrazovanju. U školi najavljuju i da je u toku izrada projekta savremene učionice, koja će biti prva te vrste u Srbiji.

Radujemo se ponovnoj poseti ovoj školi i novim uspesima njihovih učenika.

Školski portal/ Foto: OŠ „Olga Milošević”