Promocija građanskog vaspitanja u OŠ „Triva Vitasović Lebarnik”

Zajednička akcija učenika i nastavnika građanskog vaspitanja iz Vojvodine

Na sastanku Aktiva učitelja održanom 15.4.2021.godine, doneta je odluka da se prvi ciklus uključi u Zajedničku akciju učenika i nastavnika građanskog vaspitanja iz Vojvodine – Vojvođani ekologiziraju, pod sloganom „Laćarci ekologiziraju”.

Nastavnici i učenici birali su neku od tema iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, bavili se njome svojim tempom, samostalno ili u saradnji sa učenicima istog razreda ili učenicima na nivou škole, na taj način da aktivnosti koje realizuju imaju i elemente građanskog aktivizma.

Cilj akcije je da:

✔ Naše učenike učimo da prepoznaju probleme u svojoj okolini, da razumeju da za mnogo problema ne moramo da čekamo druge da nam ih reše već možemo mi pokretati promene i tako učiniti život u našoj okolini boljim.

✔ Učenici učvršćuju vezu između predmeta i života

✔ Građansko vaspitanje postane vidljivije u našim školama, sredinama

Vreme realizacije od 15. 4. do 5. 6. 2021. godine. U okviru ove akcije, učenici su sprovodili različite aktivnosti: slikali su likovni radovi, ostvarili saradnju sa JKP „Komunalije”, pravili plakate, audio i video zapise,  napravili eko himnu, eko novine u papirnoj i digitalnoj formi, pripremili nagrade za prvake – majice sa logom škole i natpisom Laćarci ekologiziraju...

plakat

slika 1

slika 2

Eko razglednice

            slika 3       slika 4

Eko obeleživači

           slika        slika 5

OŠ „Triva Vitasović Lebarnik” Laćarak