Projekat „Obogaćen jednosmenski rad” u OŠ Milivoj Petković-Fećko

Izveštaj o realizovanim akivnostima u okviru projekta „Obogaćeni jednosmenski rad” u OŠ „Milivoj Petković-Fećko” iz Platičeva

Od ove školske godine, ova osnovna škola je uključena u projekat „Obogaćeni jednosmenski rad“. Ideja je bila da se učenicima ponude dobro osmišljene aktivnosti sa ciljem pružanja dodatne obrazovno-vaspitne podrške u učenju i razvoju učenika. Aktivnosti koje su se od ove školske godine realizovale u ovoj osvnovnoj školi su: domaća radinost i kultura življenja, igrom do nauke, ekologija iz našeg ugla, sportske aktivnosti (futsal, rukomet, stoni tenis i badminton) i scenska umetnost. Učenici koji su ukljičeni u ove aktivnosti su uzrasta od 2. do 8. razreda.

Na sastanku Tima za jednosmenski rad, svim učesnicima je skrenuta pažnja na poštovanje propisanih epidemioloških mera.

Kako epidemiološka situacija nalaže i utiče na izvođenje nastave kroz skraćene časove i na daljinu, zainteresovanost dece za ponuđene aktivnosti ne manjka, štaviše većina učenika ima želju da učestvuje na nekoj od ovih aktivnosti. Jednosmenski rad, iako u krnjem obliku, već je zaživeo jer učenici zaista osećaju školu kao svoj dom i u njoj rado odvajaju svoje slobodno vreme. Važno je istaći da se produkti rada već mogu uočiti u hodnicima škole i učionicama, gde postoje panoi, izložbe, dekoracije, slike. Podrška se davala učenicima od 5-8 razreda iz predmeta: biologija, geografija, istorija, srpski jezik i književnos, matematika fizika i hemija. Za učenike od 2-4 razreda, dodatna podrška je pružana za predmete srpski jezik, matematika, svet oko nas i priroda i društvo.

Scenska umetnost

U okviru scenske umetnosti prijavilo se 30 učenika nižih i viših razreda. U okviru plana realizacije scenske umetnosti, učenici su anketirani čime to oni žele da se bave na scenskoj umetnosti i zbog čega su izabrali baš ovu aktivnost.

S obzirom na veliku zainteresovanost dece ka umetnosti, i motivacijom prema lepom, pozorištu i teatru, učenici su sa predmetnim nastavnikom posetili Beograd i u Pozorištu na Terazijama posmatrali predstavu „Sa druge strane jastuka”. Istovremeno, uživajući u čarima Beograda posetili su i novootvoreni, restaurirani Narodni muzej i njegovu stalnu postavku sa istorijom Balkana i Srba na njemu. Nakon predstave, u narednim časovima, opijeni plesom, ritmom, scenom, učenici su izrazili želju da se na časovima nekako približe plesu, ritmu, pokretu, mimici te su zajednički iskoristili jedan čas da u ambijentu škole napravimo bioskop sa izborom popularnog filma „Dirty dancing” čija je tematika ljubav i ples. Kao finalni produkt svega toga, učenici će sa nastavnikom u narednom periodu uz stručnu pomoć profesionalnih plesača (na dobrovoljnoj bazi) uvežbavati koreografiju koja će biti izvedena za Dan škole.

slika 1

Treba napomenuti da učenici nižih odeljenja u svom terminu zbog svog uzrasta recituju unapred zadate pesme. Usavršavaju čitanje i spremaju se za lutkarsku predstavu koju će oni izvoditi.

slika 2

Od momenta prelaska na nastavu na daljinu učenici 2-4 razreda su i dalje nastavili da pohađaju scensku umetnost na kojoj im je pružena dodatna podrška. Učenici viših odeljenja, 5-8 preko google meet-a, vibera su dobijali sadržaj za pružanje dodatne podrške u oblastima koja im je neophodna (5. razred -padeži, 6. razred- fonetika, 7. razred -glagolski oblici, vremena i načini, 8.razred sveobuhvatno gradivo 5-8 razreda zbog završnog ispita).

Kao važan segment nastave koja se izvodi na drugačiji način od predviđenog je i pružanje dodatne podrške učenicima. Zbog skraćenja trajanja časova učenici kojima nije dovoljno jasno gradivo iz određenih oblasti dodatno je pojašnjeno na času scenske umetnosti. Na kraju školske 2020/2021 godine održano je 75 časova jednosmenske nastave direktno u ustanovi i realizovana je jedna poseta u pozorište i muzej.

predmetni nastavik:  Marko Ćulibrk

Igrom do nauke

Prema planu rada aktivnosti "Igrom do nauke" na časovima je izvedeno sledeće:

1. tema - Uvod u aktivnost

Učenicima su predstavljeni:

•        plan rada (opisane sve teme)

•        način i pravila rada

•        cilj rada

•        ishodi

•        kompetencije koje će steći

2. tema - Upustvo za rad u laboratoriji

Učenicima su predstavljeni:

•        tekst "ugovora" sa osnovnim pravilima kojih se obavezno moraju pridržavati pri eksperimentalnom radu

•        zaštitna oprema koja se koristi

•        sav pribor i posuđe koje će se koristiti

•        merni instrumenti koji će se koristiti

•        supstance koje će se koristiti

3. tema - Merenje

U okviru ove teme učenici su naučili:

•        da koriste merne instrumente (vage, termometar, menzuru)

•        oznake za određene fizičke veličine, kao i njihove jedinice prema Međunarodnom sistemu mera

•        mogućnosti prikaza rezultata merenja

slika 3

4. i 5. tema - Načini obrada podataka i Eksperimenti

Učenici su izrazili želju da prvo krenemo sa 5. temom, što smo i učinili. Urađena je serija eksperimenata iz oblasti fizike i hemije. Učenici su izvlačili listiće sa napisanim nazivima eksperimenata, dobijali upustvo za izvučen eksperiment i izvodili isti.  

slika 4

slika 5

Učenicima 6, 7 i 8. razreda je tokom časova pružena dodatna podrška iz fizike i hemije, dok je učenicima od 2-5. razreda pružana podrška iz matematike. Iz hemije su ponovljeni rad u laboratoriji ( pravila ponašanja u laboratoriji, zaštitna oprema koja se koristi, pribor i merni instumenti, način merenja i korišćenja mernih instrumenata i pribora). Učenici su neke eksperimente ponavljali nekoliko puta, kako bi svi isprobali većinu u skladu sa vremenom. Nakon izvedenih eksperimenata učenici su zajedno sa nastavnikom izveli objašnjenje za svaki eksperiment, zapisali potrebno i ponovili urađeno pomoću kviza, asocijacije...

Svi učenici su redovno i sa radošću dolazili na časove i pokazali veliku zainteresovanost, požrtvovanost i ispunili sva moja očekivanja.

Drugo polugodište je izgledalo ovako: 

Tokom časova učenicima je pružena dodatna podrška iz matematike, fizike i hemije. Dodatna podrška je kroz teme bila prilagođena planu rada navedenih predmeta tako da su učenici ponovili rad u laboratoriji, pribor i merne instrumente koji se koriste, način merenja i korišćenja mernih instrumenata i pribora, fizičke veličine, formule, građu atoma... Kroz različite eksperimente ponovljena su fizička i hemijska svojstva supstanci i promene kojima podležu. Ponovljeni su zadaci vezani za rastvore i stehiometrijska izračunavanja.

Nakon izvedenih eksperimenata učenici su zajedno sa nastavnikom izvodili formule i objašnjenja za svaki eksperiment i ponavljali urađeno pomoću kviza, mozgalica, asocijacija... Takođe je posvećena pažnja načinu obrade dobijenih podataka, kao i mogućnost prikaza rezultata merenja putem različitih dijagrama.

Sa učenicima mlađih razreda je urađena većina navedenih ekeperimenata i objašnjena u skladu sa njihovim uzrastom. Uživali su i u različitim kvizovima, asocijacijama i mozgalicama... Takođe u dogovoru sa učiteljicom drugog razreda časovi u maju su bili posvećeni Projektu "Čarobni svet pčela" gde su učenici uradili eksperimente sa medom kako bi ispitali svojstva meda i pravili panoe na tu temu.

slika 6

Navedenim aktivnostima je kod učenika razvijeno interesovanje za prirodne nauke, kritičko mišljenje i podstaknut istraživački duh. Svi učenici su redovno i sa radošću dolazili na časove i pokazali veliku zainteresovanost i požrtvovanost. Sa časova su odlazili sa već razvijenim novim idejama i sadržajima za sledeći termin, a nakon evaluacije svih tema izdvojili su eksperimente koje bi voleli i sledeće godine opet da izvedu.

Jovana Radaković, nastavnik hemije

Ekologija iz našeg ugla

U periodu od septembra do decembra meseca na časovima Ekologije iz našeg ugla, u okviru jednosmesnog rada, učenici su realizovali sledeće aktivnosti:

Na temu „Da nam škola bude čista“ učenici su pravili letke sa porukama kojim bi doprineli očuvanju njihovog školskog prostora. Svaki učenik je poslao svoju poruku šta bi trebali da radimo pojedinačno i kao grupa, kako bi boravili u zdravoj školskoj sredini. 

slika 8

Na časovima Ekologije iz našeg ugla obeležili smo i Dan zdrave hrane koji se obeležava svake godine 16. oktobra. Učenici su donosili namirnice za koje smatraju da su zdrave. Svaki učenik je predstavio svoju namirnicu i šta je to što je čini zdravom, zbog čega je izabrao baš nju. Jabuka, limun, aronija, nana, šargarepa su neki od primera koji su se našli taj dan na našoj maloj prezentaciji zdrave ishrane.

Obeležen je i Svetski dan jabuka. Učenici su pravili pano sa ovom temom. Učenici su i za ovaj čas doneli neke sorte jabuke, predstavili ih i pričali o vitaminima koje sadrže.

Iskoristili smo internet i projektor kako bi se upoznali sa još nekim vrstama koje nisu zastupljene u našoj sredini.

Jedna od tema predviđena planom i programom je Halloween - Noć veštica koja se obeležava 31. oktobra. I mi smo se na časovima Ekologije iz našeg ugla bavili ovom zanimljivom, svetski poznatom manifestacijom. Učenici su imali zadatak da nabave bundeve i pripreme ih za čas (izbuše i naprave oči i usta). Na časovima smo ih bojili i ukrašavali. Zajedno se koleginicomom Jelenom Lilić i učenicima koji pohađaju časove Domaće radinosti uspeli smo da realizujemo i ovu temu, a ujedno i da ukrasimo hol naše škole zanimljivim izložbom.

slika 9

U drugoj polovini meseca novembra bavili smo se temom „Reciklaža“. Na časovima nastavnik je učenicima pustio prezentaciju i pričao o temi Odpad i reciklaža. Učenici su pokazali dobro znanje vezano za ovu temu i  da imaju svest i tome kako treba zaštiti životnu sredinu. Učenici su nakon toga počeli sa radom panoa na temu Reciklaža ali nisu uspeli da ga realizuju u potpunosti zbog prelaska nastave na daljinu.

U periodu od 30.11. do 18.12. nastava iz Ekologije iz našeg ugla realizovana je preko gugl mita. U tom periodu nastavnik je učenicima slao dodatne materijale (prezenacije, linkovi sa ju tjuba, eučionice) vezane za nastavu iz geografije, kao pomoć pri realizaciji nastavnih jedinica i lakšeg savladavanja gradiva.

Na časovima Ekologije iz našeg ugla pružena je podrška nastave iz Geografije za učenike od 5-8 razreda. Na tim časovima smo se bavili temama Društvena geografija, Geografska (kartografska mreža), određivanje geografske širine i dužine, razmer karte i podela karata prema razmeri,  vežbali smo geografsku kartu i snalaženje na istoj. Geografski položaj Evrope, prirodne odlike i regionalna podela. Kako da odrede granice svake regije, i da se orijentišu pomoću boja i obrisa na kartama. Bavili smo se takođe i prirodno-geografskim odlikama Srbije, planinsko-kotlinska Srbija.

Na temu „Reciklaža“ učenicima je puštena prezentacija „Otpad i reciklaža“, gde su se učenici naučili šta je to otpad, šta je to reciklaža, kako se otpad deli, koliko je potrebno određenim materijalima da se reciklira. Na ovom času smo pružili učenicima dodatnu podršku iz biologije i geografije.

Krajem meseca februara obeležili smo dan Rozih majica. Učenici su na kraju časa dobili papir u roze boji, isečen u obliku majice, na kom su pisali poruke podrške i načina kako se može sprečiti vršnjačko nasilje.              

Učenici su na časovima Ekologije iz našeg ugla radili pano, na kome su imali zadatak da se opredele planinu po želji, da smisle neki hotelski objekat i njegovo ime, i šta u tom objektu može da se ponudi turistima koji dođu u posetu. Na ovim časovima smo pružili dodatnu podršku učenicima iz geografije, ponovili smo šta su to planine, kako one nastaju, kako se razlikuju po izgledu, koje su najveće mlađe venačne, a koje najveće stare gromadne planine u svetu. 

slika 10

Na časovima Ekologije iz našeg ugla obeležili smo dan planete Zemlje, koji se obeležava svake godine 22. aprila. Učenicima je puštena prezentacija i kratak film o planeti Zemlji, kada je i kako nastala, koje su teorije o njenom postanku i izgledu. Na ovom času je takođe pružena podrška učenicima iz geografije.

Branković Suzana,nastavnik geografije

Domaća radinost i kultura življenja

Prvi časovi su bili posvećeni uvodu u aktivnosti Domaća radinost i kultura življenja. S obzirom na date okolnosti izazvane pandemijom globalnih razmera Covid19 tumačili smo naslov ove aktivnosti i došli do zaključka da kultura življenja u velikoj meri utiče na nas same, ali i na okolinu koja nas okružuje. Prateći trendove na globalnom nivou i trudeći se da se efekti ove pandemije smanje, učenici su akcenat stavili na zaštiti i samozaštiti u ovim vremenima kada je virus svuda oko nas, prisutan i veoma zloćudan. U okviru časova, učenici su pravili panoe koje za cilj imaju podizanje svesti u našoj školi,  koji se odnose i na promociju zdravih stilova života, poput redovnog pranja ruku,puteva prenošenja kapljičnih bolesti i prevenciji. Učenici su izrađivali svoje stilizovane maske koje nose poruke stop pandemiji kao i lično prepoznatljive za njih same. Učenici su shvatili važnost redovnog održavanja higijene i kao cilj zadali sebi da šire naučeno, diskutovano i zapaženo na času, u svojim porodicama i među svojim prijateljima. 

slika 11

Bio je dan posvećen zdravoj ishrani, učenici su pravili zdrave napitke i voćne salate. Kroz ovu radionicu učenicima je objašnjeno značaj vitamina i zdrave ishrane. Koliko je to važno za jak imunitet. Takođe, smo kroz ovu radionicu obradili imunitet, odbrana organizma. Pojašnjen im je značaj imuniteta u odbrani od virusa i ostalih patogena.

Ana Smiljanić, nastavnik biologije

Domaća radinost i kultura življena

U OŠ „Milivoj Petković-Fećko“ osmišljen je kreativan program jednosmenskog rada, kojim će se dodatno pružiti podrška učenicima u predmetnom učenju i samom razvoju učenika, a doprineće se i kvalitetnijoj iskorišćenosti slobodnog vreme učenika.

Kako nam je ovo prva školska godina u kojoj se realizuju aktivnosti u okviru jednosmenskog rada  učenici su izneli svoje mišljenje o aktivnostima i dali predloge koje aktivnosti bi oni voleli da se realizuju u okviru jednosmenskog rada iz Domaće radinosti i kulture življenja. Učenici su izražili želju da se na narednim časovima bave bojenjem tkanina. Učenici su poneli majice i maske. Učenici su izrezali karton koji su ubacivali u majice kako se boje ne bi preslikale na drugu stranu. Majice i maske su zategli i pričvrstili štipaljkama za karton i običnim olovkama su iscrtavali skice i dezene po svojoj želji. Kada su završili sa bojenjem tkanina, preko dezena koje su uradili učenici su stavljali papir za pečenje i peglom su fiksirali boju. Uz muziku učenici su uživali u ovoj aktivnosti i pokazali su kreativnost.

slika 12

Učenici su izrazili želju da  budu poslastičari i da pripreme ukusnu poslasticu Cake pops. Učenica Milica Tomašević i Ena Paraklis su upoznali ostale učenike sa sastojcima i načinom pripreme ove poslastice, a zatim su krenuli da prave istu. Učenici su uživali u ovoj aktivnosti i u ovoj ukusnoj poslastici.

Sledeći čas smo posvetili kvizu znanja. Učenici su učestvovali u Kahut kvizu znanja koji je sadržao zagonetke i mozgalice koje su učenici trebali da reše. Potom smo čitali brzalice. Učenicima se izuzetno dopala aktivnost i kahut kvize je nešto u čemu deca rado učestvuju.

Učenici su izrađivali jesenje i cvetne aranžmane koje smo zajedno sa radovima učenika koji idu na ekologiju kod nastavnice Suzane Branković izložili u holu škole.

slika 13

Sledeće aktivnost koja je organizovana ponela je naziv „Bioskop ponovo radi“. Povod za ovu aktivnost bio je državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu i učenici su ovom prilikom pogledali film „Srbija u Velikom ratu“.

Učenici su se upoznali i sa starim zanatlijama grnčarima i sami su se našli u ulozi grnčara. Od fine gline vajali su predmete po svojoj želji. Svoj rad su trebali da oboje, ukrase i pripreme za izložbu, a radovi će biti deo školskoj muzeja (etno-kutka).

Uskrs smo obeležili na simboličan način farbanjem jaja dekupaž tehnikom.

slika 14

Sledeću aktivnost smo posvetili izradi magneta. Učenici su bili veoma kreativni i magnete koje su izradili su poklonili svojim drugarima, roditeljima, braći i sestrama.  

slika 15

Na kraju školske godine učenici su sumirali svoje utiske. Kroz sve navedene aktivnosti i za vreme nastave na daljinu učenicima je pružana dodatna podrška u učenju kako bi učenici na što lakši način savladali nastavno gradivno.

Na časovima su uvek dobro došli svi učenici naši škole. 

Jelena Lilić, nastavnik istorije

Futsal, Rukomet, Stoni tenis, Badminton

Od aktivnosti koje su ponuđene, učenici su mogli da biraju futsal, rukomet, stoni tenis i badminton.  najviše učenika se  opredelilo za futsal, zatim za stoni tenis, rukomet i batminton. Takođe, učenici od 2-8 razreda su uključeni u ove  aktivnosti.  

slika 16

Za učenike viših razreda pružena je podrška  preko Google platforme, a za učenike od 2-4 razreda aktivnosti su se nastavile u školi, gde su rađeni prirodni oblici kretanja, razni vidovi manipulacije loptom, štafetne igre i sve ono što je dostupno njihovom uzrastu.

Na kraju završenog kursa učenici su ovladali osnovnim tehničkim elementima vezanim za sportsku igru, primenjivati naučene elemente u igri, usvojiti pravila iz određene sportske grane i poštovati pravila igre i fer pleja.

Ideja je da kod učenika pobudimo interesovanje o zdravom načinu života, što češćem boravku u prirodi i permanentnim bavljenjem sportom i fizičkom kulturom uopšte. Razviti svest o značaju bavljenja sportom. A pojam fer-plej koristiti i primenjivati u ostalim sferama socijalnog života. 

predmetni nastavnik: Milivoj Branković

OŠ „Milivoj Petković-Fećko”, Platičevo